nieuws

NMA: ‘Gemeenten moeten makelaar inschakelen’

Archief

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA) wijst gemeenten op het belang van openbare aanbestedingsprocedures bij het sluiten van verzekeringen in coassurrantie. Dat kan onder meer tot premiebesparingen leiden. Een andere aanbeveling is zo’n aanbesteding te laten begeleiden door een assurantiemakelaar en die zélf een vergoeding te betalen.

NMA: ‘Gemeenten moeten makelaar inschakelen’

"Een beloning door de verzekeraar(s) zelf kan ertoe leiden dat de makelaar niet in het belang van de cliënt handelt", stelt de NMA. Veel gemeenten betalen inmiddels zelf de makelaar, zegt de kartelwaakhond, die het Tilburg Law & Economics Center (Tilec) onderzoek liet doen naar de coassurantiemarkt.
In het rapport ('Co-assurantie vanuit speltheoretisch perspectief?') meldt Tilec dat circa 40% van de zakelijke verzekeringen, met name brandverzekeringen voor gebouwen, in coassurantie wordt gesloten. Onder bepaalde veronderstellingen leidt coassurantie tot kostenvoordelen voor verzekeraars. "Aanvullend empirisch onderzoek moet uitwijzen of aan die veronderstellingen in de praktijk ook is voldaan."

Reageer op dit artikel