nieuws

MN sponsort leerstoel Pension Economics

Archief

Pensioenuitvoerder en vermogensbeheerder MN heeft zijn naam voor vijf jaar verbonden aan de leerstoel Pension Economics van de Universiteit van Amsterdam. Met de sponsoring wil MN het wetenschappelijk onderzoek op pensioengebied stimuleren.

MN sponsort leerstoel Pension Economics

Het gaat daarbij onder meer om verbreding van de kennis over pensioenbeleid, het ontwerp van pensioensystemen en de wisselwerking tussen het pensioensysteem en de macro-economie. In het onderzoek zal aandacht zijn voor onderwerpen als intergenerationele risicodeling, besluitvorming over deelname aan pensioenregelingen en bepaling van de pensioenleeftijd.
De sponsoring krijgt vorm door financiering van de leerstoel en de aanstelling van twee promovendi aan de UvA. Het onderzoek wordt ondergebracht bij de Amsterdam School of Economics van de UvA en zal plaatsvinden in nauwe samenwerking met collega-economen van de Finance Group en van de sectie Actuarial Science van de UvA.

Reageer op dit artikel