nieuws

Lage marktrente nekt tienduizenden gepensioneerden

Archief

Minister Kamp (SZW) schat dat enkele tienduizenden gepensioneerden met een beschikbarepremieregeling dit jaar te maken krijgen met een veel lager pensioen dan zij gezien hun uniforme pensioenoverzicht hadden verwacht. Kamp reageert hiermee op Kamervragen van de VVD.

Lage marktrente nekt tienduizenden gepensioneerden

De VVD wilde weten of het Volkskrantbericht van eind januari klopt dat werknemers met een beschikbarepremieregeling door de lage rente rekening moeten houden met een aanzienlijk lager pensioen. Kortingen tot 35% zijn mogelijk.
Kamp: "In uniforme pensioenoverzichten staat een indicatie van de uitkering, gebaseerd op een rente van 4%, thans is de markrente ongeveer 2,5%. Een 35% lagere uitkering dan in 2008, voor de crisis, is geïndiceerd, is niet uit te sluiten. Oorzaken van dat verschil zijn dan niet alleen de lage rente, maar ook de lage beurskoersen en de gestegen levensverwachting."
Op basis van de meest recente cijfers hebben ongeveer 626.000 deelnemers dergelijke overeenkomsten, aldus Kamp. "Een fractie hiervan kan te maken hebben met een daadwerkelijk lager pensioen, namelijk degenen die thans met pensioen gaan. Het gaat om naar schatting enkele tienduizenden per jaar. Bovendien zijn er ook premieovereenkomsten waarbij periodiek wel een gegarandeerde pensioenuitkering wordt ingekocht. Deze beperken en spreiden het risico op lage uitkeringen."

Kamp gaat onderzoeken of het zinvol is om de tijdelijke regeling van de pensioenknip ook na 2013 te continueren. Deze voorkomt dat deelnemers op pensioendatum in een keer hun pensioen moeten aankopen, zij kunnen het opknippen. Kamp tekent echter aan dat sinds de introductie van de knip de rente verder is gedaald.

Reageer op dit artikel