nieuws

Hiscox verzekert schade mkb door cybercriminaliteit

Archief

Hiscox introduceert een nieuwe verzekering voor privacy- en online risico’s als gevolg van hacking door cybercriminelen, het Data Risks Pre-Priced Proposal (PPP).

 

De polis is voor bedrijven met een omzet tot _ 50 mln en dekt de aansprakelijkheid voor door derden geleden schade, de eigen kosten van het bedrijf en de gevolgschade.

 

Bescherming van reputatie en bedrijfscontinuïteit van de verzekerde in geval van inbreuk op data zijn de belangrijkste kenmerken van het product, dat naast de bestaande Data Risks maatwerkverzekering wordt gevoerd.

 

Data Risks PPP dekt zowel de schade als de servicekosten op één polis. Verder vallen onder de dekking: alle kosten voor forensisch onderzoek, het informeren van klanten en andere betrokkenen, het inschakelen van een PR-specialist in geval van reputatieschade, juridische bijstand, schade als gevolg van e-mails en/of de website, herstel en/of vervanging van informatie, losgeld en inkomstenderving.

 

"De verzekering is vooral geschikt voor bedrijven die zich tegen zulke schades willen verzekeren, maar niet direct behoefte hebben aan een maatwerkproduct", zegt Yasin Chalabi, manager Professional Insurance van Hiscox. "De verzekeringnemer kan kiezen voor een verzekerd bedrag van _ 250.000 tot _ 1 mln."

 

De standaarddekking van Data Risks PPP biedt de verzekeringsnemer tevens toegang tot het specialistennetwerk van Hiscox (met privacy-juristen en ICT-deskundigen) en de Hiscox eRisk Hub, een portal met informatie over en ondersteuning bij gegevensbeveiliging.

 

Reageer op dit artikel