nieuws

CFD verzoekt om uitstel wijzigingsbesluit 2013

Archief

De Commissie Financiële Dienstverlening wil dat minister De Jager de consultatie van het Wijzigingingsbwesluit financiële markten 2013 doorschuift naar het komende kabinet. Tot 11 mei kan de branche zich uitspreken over het  consultatievoorstel. De Commissie CFD vindt deze termijn echter te beperkt om adquaat op de volledige inhoud te kunnen reageren.

CFD verzoekt om uitstel wijzigingsbesluit 2013

"Daarnaast doet het document door suggestieve aannames en het ontbreken van onafhankelijk onderzoek absoluut geen recht aan de positie van de financieel dienstverlener", zegt voorzitter Edwin Herdink van de Commissie CFD. "Zo stelt de AFM in het document dat uit verschillende onderzoek is gebleken dat de kwaliteit van de advisering onvoldoende is. Dat kan het ministerie zichzelf aanrekenen omdat zij zelf periodiek het programma voor permanente educatievaststelt. Een nieuwe structuur lost dat probleem trouwens niet op."
De commissie vindt verder dat in het consultatievoorstel de 'oplossing' van de problemen nagenoeg volledig wordt gezocht in het verzwaren van de vakbekwaamheidseisen van adviseurs waarbij degenen die financiële producten verkopen zonder advies, duidelijk worden ontzien.
Daarnaast beticht de AFM  financiële dienstverleners van mis-selling op basis van het inmiddels beruchte SEO-rapport, zegt Herdink. "Merkwaardig genoeg wordt in hetzelfde rapport aangegeven dat deze mis-selling niet meetbaar is".
"Op deze manier wordt het intermediair zonder enig bewijs gecriminaliseerd", stelt hij. Herdink roept de minister dan ook op om de "suggestieve  en lasterlijke" passages over verkeerde verkoopmethoden uit het consultatiedocument te verwijderen en aanvullend onderzoek te doen naar de kwaliteit van adviseren.

Reageer op dit artikel