nieuws

BLG past renteaanbod en acceptatienormen aan

Archief

BLG Hypotheken maakt het renteaanbod eenvoudiger en de keuzemogelijkheden voor nieuwe en bestaande klanten meer gelijk aan elkaar. Tevens voert de hypotheekverstrekker enkele wijzigingen door in het acceptatiekader.

BLG past renteaanbod en acceptatienormen aan

De 2-jaars startrente (0+2) vervalt. Daarvoor in de plaats komt twee jaar vast met rentebedenktijd in het laatste jaar (1+1). Hierdoor kunnen ook nieuwe klanten voor twee jaar vast met rentebedenktijd in het tweede jaar kiezen. Voor bestaande klanten bestaat die mogelijkheid al. De 6- en 30-jaars alsook de 15 jaar vast met rentebedenktijd in het laatste jaar (14+1) komen te vervallen.

De geldigheidsduur van de offerte blijft drie maanden. Een verlenging van de geldigheidsduur moet worden aangevraagd. Verlengen is mogelijk bij een aanvraag in verband met aankoop van een woning en bij een verhoging van de hypotheek in verband met een scheiding. Bovendien kan pas verlengd worden als bankacceptatie heeft plaatsgevonden. Verlengen van een hypotheekaanvraag voor bijvoorbeeld een oversluiting is niet mogelijk. Bij de acceptatie kan het inkomen uit WAO/WIA voortaan alleen nog maar worden meegeteld als het vaststaat dat er geen herkeuringen meer volgen (geen kans meer op herstel). De regel dat dit inkomen voor 60% wordt meegeteld als er wel nog kans is op herstel komt daarmee te vervallen.  Bij een hypotheek voor een zelfstandige wordt 80% van de gemiddelde winst over de afgelopen drie jaar als inkomen meegeteld. De regel dat het inkomen de afgelopen drie jaar als zelfstandige moet zijn genoten blijft van toepassing. Dus geen middeling met een vast inkomen bij het ontbreken van een historie van drie jaar. Dit alles geldt voor hypotheken met en zonder NHG.

Reageer op dit artikel