nieuws

Aanbieders krijgen pluim voor ketenbeheersing

Archief

De AFM toont zich in haar jaarverslag over 2011 verheugd over de stappen die aanbieders zetten om de keten beter te beheersen. “Ze zijn alerter op bemiddelaars van wie de vergunning is ingetrokken en ze melden ons vaker misstanden.”

Aanbieders krijgen pluim voor ketenbeheersing

De toezichthouder deed al eerder dergelijke uitspraken, tot ergernis van onder andere Adfiz die er weinig in ziet om verzekeraars als pseudotoezichthouders te bestempelen. De AFM verwacht echter ook in 2012 veel van aanbieders. “Zij hebben direct zicht op de kwaliteit en ontwikkelingen in de keten. Voor de komende periode zijn er nog belangrijke verbeteringen te realiseren op het gebied van het sturen op de kwaliteit van bemiddelaars en het overdragen van portefeuilles na intrekking van de vergunning.”
De AFM trok vorig jaar 102 keer een vergunning in, tegen 29 in 2010. Van de 102 intrekkingen vielen er 97 in de categorie adviseurs en bemiddelaars. Het gaat hier om de ‘onderkant van de markt’ waar ‘structureel’ slechte adviezen worden gegeven. Ook als gevolg van onder meer de financiële crisis en schaalvergroting daalde het aantal financiële dienstverleners van 8905 naar ruim 8500.

De toezichthouder zegt hard opgetreden te hebben tegen ondeskundige en niet passende advisering, ontduikingsconstructies, misleidende verkoopmethodes en hoge verkoopkosten. “Daarbij is het opvallend dat ook veelvuldig callcenters worden ingezet bij deze misleidende methodes.” De AFM schroomde hierbij niet om vergunningen in te trekken, maar legde minder frequent boetes en lasten onder dwangsom op. Aan tussenpersonen werd 13 keer een boete opgelegd en 4 keer een last onder dwangsom. 

Reageer op dit artikel