nieuws

‘Aanbieders alert en melden vaker misstanden’

Archief

De AFM heeft in 2011 veel meer vergunningen ingetrokken dan het jaar daarvoor: het aantal intrekkingen steeg fors van 29 naar 102. Het gaat hier vooral om adviseurs en bemiddelaars “aan de onderkant van de markt” waar “structureel” slechte adviezen worden gegeven, schrijft de AFM in het jaarverslag over 2011.

 

Van de 102 intrekkingen vielen er 97 in de categorie adviseurs en bemiddelaars. Maar ook als gevolg van onder meer de financiële crisis en schaalvergroting daalde het aantal financiële dienstverleners van 8.905 naar ruim 8.500.

De AFM zegt hard opgetreden te hebben tegen de onderkant van de markt waar zij ondeskundige en niet-passende advisering, ontduikingsconstructies, misleidende verkoopmethodes en hoge verkoopkosten aantrof. “Daarbij is het opvallend dat ook veelvuldig callcenters worden ingezet bij deze misleidende methodes.” De toezichthouder schroomde hierbij niet om vergunningen in te trekken, maar legde minder frequent boetes en lasten onder dwangsom op. Aan tussenpersonen werd dertien keer een boete opgelegd en vier keer een last onder dwangsom. 

 

Pseudo-toezichthouders

De AFM toont zich in het jaarverslag verheugd over de stappen die aanbieders zetten om de keten beter te beheersen. “Ze zijn alerter op bemiddelaars van wie de vergunning is ingetrokken en ze melden ons vaker misstanden.” De toezichthouder deed al eerder dergelijke uitspraken, tot ergernis van onder andere Adfiz die er weinig in ziet om verzekeraars als pseudo-toezichthouders te bestempelen. De AFM verwacht echter ook in 2012 veel van aanbieders. “Zij hebben direct zicht op de kwaliteit en ontwikkelingen in de keten. Voor de komende periode zijn er nog belangrijke verbeteringen te realiseren op het gebied van het sturen op de kwaliteit van bemiddelaars en het overdragen van portefeuilles na intrekking van de vergunning.”

 

Marktrisico’s

De AFM spreekt in het jaarverslag de zorg uit dat afschaffing van provisies een verschraling op kan leveren van het dienstenaanbod. “Het risico bestaat dat consumenten worden afgeschrikt, omdat zij hun adviseur direct moeten betalen. Zij kunnen diensten betrekken bij aanbieders die alleen hun eigen producten aanbieden. Deze ontwikkeling zou een verschraling van de dienstverlening tot gevolg kunnen hebben.” De AFM zegt samen met het ministerie aan flankerend beleid te werken om dit risico tegen te gaan. Als ander marktrisico wordt genoemd dat klanten van financieel adviseurs het risico blijven lopen om onjuiste adviezen te krijgen. “Een deel van de financiële dienstverleners voldoet niet volledig aan de huidige vakbekwaamheidseisen. Deze problematiek neemt af, maar het duurt nog enkele jaren voordat ze tot een minimum beperkt is. De nieuwe en verhoogde eisen zullen vanaf 2014 gaan gelden. Ook zal het nog de nodige tijd kosten om bestuurders die niet voldoen aan eisen van betrouwbaarheid volledig uit beleidsbepalende functies te weren”, aldus de toezichthouder in het jaarverslag.

Reageer op dit artikel