nieuws

Zwitserleven gaat werkgevers rechtstreeks adviseren

Archief

DAK

Ook DAK gaat stoppende pensioenadviseurs ondersteunen. Voor leden die stoppen met pensioenadvies is het intermediaircollectief een samenwerking aangegaan met Akkermans & Partners en APS Pensioenteam. Leden kunnen kiezen bij welke pensioenpartner zij hun contracten willen onderbrengen. "Zo hebt u een veilige haven voor uw huidige pensioencontracten en een mogelijkheid uw klanten een volledige propositie te blijven bieden onder bescherming van uw eigen marktpositie. En u profiteert van scherpe tarieven die DAK reeds voor u heeft onderhandeld met deze twee pensioenpartners. Ook zult u voor nieuw in te brengen klanten een leadvergoeding ontvangen", zo somt DAK de voordelen op richting de leden. APS Pensioenteam of Akkermans & Partners nemen het beheer en de advisering van de leden over.
 
De pensioenpolissen blijven wel onderdeel uitmaken van de polisadministratie van DAK. Voorts geeft de club uit De Meern de aangesloten kantoren de mogelijkheid om, vooruitlopend op de overdracht aan één van de pensioenpartners, hun polissen over te dragen aan 'Pensioen onder DAK' . Zo wordt volgens DAK voorkomen dat de post aan de verzekeraar vervalt. De uiterste datum voor overdracht is 1 april.

Reageer op dit artikel