nieuws

Zorgverzekerde verdwijnt via internet

Archief

Ongeveer 1 miljoen Nederlanders, ofwel 6% van de verzekerden, hebben dit jaar voor een andere zorgverzekeraar gekozen. De collectiviteitsgraad nam met 2% toe tot 68%. Deze stijging is vooral te danken aan werkgeverscollectiviteiten. Circa 57% van de nieuw verzekerden heeft zich dit jaar direct via internet aangemeld. Het aantal verzekerden via het indirecte kanaal bleef gelijk.

Zorgverzekerde verdwijnt via internet

Het zijn enkele conclusies uit het jaarlijkse mobiliteitsonderzoek van BS Health Consultancy. Circa 30% van de Nederlanders is in 2012 voor zorgkosten verzekerd via het indirecte kanaal. De prijs is nog altijd het belangrijkste keuzecriterium voor veel overstappers. De leeftijdsdoelgroep van 18 tot 45 jaar, die op prijs, korting en eventuele cadeaus is gericht, kent absoluut en relatief het grootste aantal overstappers.
Het aandeel Nederlanders dat een aanvullende zorgverzekering heeft gesloten is dit jaar met circa 87% iets lager dan vorig jaar. Van de collectief verzekerden heeft dit jaar circa 92% een aanvullende zorgverzekering. Bij de individueel verzekerden bedraagt dit percentage circa 78%.
De twee zorgverzekeraars die in absolute aantallen de meeste verzekerden hebben gewonnen, maakten veel reclame via internet. Samen waren zij verantwoordelijk voor meer dan 80% van de totale reclame-uitgaven via internet. De twee zorgverzekeraars die relatief zeer weinig reclame maakten via internet, hebben de meeste verzekerden zien vertrekken. Deze twee zorgverzekeraars hebben daarentegen juist veel reclame gemaakt via de televisie waarbij vooral hun kennis van de zorg werd belicht.

Reageer op dit artikel