nieuws

Volumebonussen zijn in VS geen taboe meer voor Willis

Archief

Makelaarsgigant Willis, die twee jaar terug nog bezwoer nooit meer vo-lumebonussen te accepteren, staat in de Verenigde Staten met ingang van april weer open voor dergelijke 'contingent commissions'. Een winsthalvering en druk van de markt liggen ten grondslag aan de ommezwaai.

 

De kwestie rond volumebonussen speelt vooral op het terrein van werknemersverzekeringen, zegt Willis. "Een aantal verzekeraars voert diverse beloningsniveaus in, gebaseerd op volumes, en blijft traditionele contingent commissions betalen." Om concurrerend te kunnen blijven, wil Willis weer reguliere volumegerelateerde be-loningen gaan accepteren, ook al blijft het de traditionele volume-bonussen afwijzen. Voor andere producten blijft het bedrijf elke omzetgerelateerde beloning ver-mijden.

Twee jaar geleden kwam Aon al terug op het besluit om geen ver-goedingen op basis van omzet meer te accepteren; Marsh heeft dat standpunt vooralsnog niet gewijzigd.

 

Nederland

Niek Post, directeur van Willis Nederland, benadrukt dat het besluit uitsluitend betrekking heeft op ziektekostencontracten in de Amerikaanse verzekeringsmarkt.

“Door aanpassing van de belo-ningsstructuur door verzekeraars zijn wij in de Verenigde Staten gedwongen onze beloningsstructuur hierop aan te passen en wijkt deze regel af van onze 'contingent commission policies'", aldus Post.

"Ik wil met klem bevestigen dat deze regelingen niet van toepassing zijn voor Willis in Nederland.”

Volumegerelateerde beloningen zijn in ons land bij schadeverzekeringen sinds 1 januari van dit jaar niet meer mogelijk. Dit geldt zowel voor bemiddelaars (bonusverbod scha-deverzekeringen) als voor gevol-machtigd agenten (passende vol-machtbeloning).

Reageer op dit artikel