nieuws

Toezegging minister over adviesnota’s banken vaag

Archief

Tijdens het algemeen overleg over het provisieverbod op complexe financiële producten heeft minister Jan Kees de Jager op het onderdeel ‘gelijk speelveld’ een “compromisvoorstel” gedaan over de advieskosten van directe aanbieders. Die moeten apart van de productkosten worden berekend en vermeld op offertes en facturen. Of banken en direct writers voor advieskosten ook aparte nota’s naar klanten moeten sturen, bleef in het ongewisse.

Toezegging minister over adviesnota’s banken vaag

In tweede termijn werd de bewindsman om duidelijke stellingname gevraagd door Elly Blanksma (CDA), die tijdens het overleg op dit onderdeel werd gesteund door de VVD, PVV, D66 en GroenLinks. Blanksma werd tot de herhaalde vraagstelling aangespoord door oppositiepartij SP: "Een regeltje op een offerte en factuur is toch wat anders dan een aparte nota. En zo'n aparte factuur is toch uw inzet van dit debat?" In antwoord op Blanksma stelde De Jager dit: "Ja, advieskosten komen ook bij banken en direct writers apart op de rekening en worden rechtstreeks in rekening gebracht bij de klant, waarbij gespreide betaling mogelijk moet zijn."
Eerder in het debat was de minister van Financiën explicieter in zijn antwoord. "Alles afwegende en om aan uw wensen tegemoet te komen, ben ik bereid te regelen dat er een aparte regel met de advieskosten op offertes en facturen komt. Die transparantie gaat dus verder dan een vermelding in alleen het dienstverleningsdocument." Een aparte nota wil De Jager niet voorschrijven. "Dat levert extra kosten op, is verwarrend voor de consument en kan de indruk geven dat banken onafhankelijk advies geven", is zijn argumentatie.
Adfiz-directeur Hanneke Hartman had die woorden ook gehoord, maar zegt de moed nog niet op te geven. "Bij de uitwerking van de maatregelen krijgen we alsnog de kans om de zaak te beïnvloeden." "Dit was het maximale wat ik kon doen", sloot Blanksma in het voorbijgaan af.
Het Verbond van Verzekeraars claimt in een verklaring alvast de winst: "De verzekeringssector is tevreden dat verzekeraars die rechtstreeks zaken doen met de klant (zogeheten direct writers) geen aparte adviesfactuur hoeven te sturen, maar kunnen volstaan met het vermelden van advieskosten op de bestaande nota."

Reageer op dit artikel