nieuws

Rialto gaat schades weer in eigen huis afhandelen

Archief

Met ingang van 1 april gaat Rialto Verzekeringen de afhandeling van schades weer in eigen huis verzorgen. In de afgelopen vijf jaar werd hiervoor een beroep gedaan op CED Claims Services. De nicheverzekeraar was van mening zelf onvoldoende schaalgrootte te hebben om de vaak complexe schades goed af te handelen. Die schaalgrootte is nu wel aanwezig.

Rialto gaat schades weer in eigen huis afhandelen

Vorig jaar hebben de Verenigde Assurantiebedrijven Nederland (waarvan Rialto Verzekeringen een handelsnaam is), het Waarborgfonds Motorverkeer en het Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars hun bestaande samenwerking geïntensiveerd. Bij de drie bedrijven worden op jaarbasis meer dan 60.000 schadeclaims behandeld. Volgens Huub Flipsen, manager marketing & PR, is daardoor op elk gebied voldoende expertise in eigen huis aanwezig om zelf de schades weer te kunnen afhandelen. "Doordat we nu gezamenlijk werken vanuit één locatie met meer dan 100 fte kunnen we nu op elk moment die expertise inroepen die voor specifieke schadegevallen noodzakelijk is."
Nieuwe schades worden direct vanaf 1 april door Rialto zelf in behandeling genomen en afgehandeld. Lopende dossiers over materiële schaden worden afgewikkeld door CED. Bij letselschades wordt elk dossier apart beoordeeld. Het belang van de benadeelde staat hier centraal. Om te voorkomen dat er vertragingen of misverstanden ontstaan worden dossiers die bijna afgewikkeld zijn, afgerond door CED.

Reageer op dit artikel