nieuws

Parlement staat unaniem achter provisieverbod

Archief

Minister ziet geen

 

heil in aparte

 

adviesnota’s banken

 

De Tweede Kamer schaart zich unaniem achter een verbod op provisie als beloningsvorm bij complexe verzekeringsproducten. Tijdens het algemeen overleg over dit wetsvoorstel trachten de parlementariërs, aangevuurd door intermediairorganisaties, de minister van Financiën te bewegen tot een extra gebod aan banken en direct writers: aparte adviesnota’s. Tot zo’n toezegging kwam het niet.

 

Minister Jan Kees de Jager deed op het onderdeel ‘gelijk speelveld’ wel een "compromisvoorstel". De advieskosten van directe aanbieders moeten apart van de productkosten worden vermeld op offertes en facturen.

 

De bewindsman werd op dit onderdeel om duidelijke stellingname gevraagd door Elly Blanksma (CDA), die tijdens het overleg op dit onderdeel werd gesteund door de VVD, PVV, D66 en GroenLinks. De Jager ging echter niet verder dan: "Ja, advieskosten komen ook bij banken en direct writers apart op de rekening en worden rechtstreeks in rekening gebracht bij de klant, waarbij gespreide betaling mogelijk moet zijn."

 

Geen aparte nota

Eerder in het debat was de minister van Financiën explicieter in zijn antwoord. "Alles afwegende en om aan uw wensen tegemoet te komen, ben ik bereid te regelen dat er een aparte regel met de advieskosten op offertes en facturen komt. Die transparantie gaat dus verder dan een vermelding in alleen het dienstverleningsdocument." Een aparte nota wil De Jager niet voorschrijven. "Dat levert extra kosten op, is verwarrend voor de consument en kan de indruk geven dat banken onafhankelijk advies geven", is zijn argumentatie.

 

Adfiz-directeur Hanneke Hartman had die woorden ook gehoord, maar zegt de moed nog niet op te geven. "Bij de uitwerking van de maatregelen krijgen we alsnog de kans om de zaak te beïnvloeden." Erg zeker van de zaak is Adfiz niet, getuige de aankondiging dat er naar die uitwerking zeer kritisch zal worden gekeken. "Dit was het maximale wat ik kon doen", sloot Blanksma in het voorbijgaan af.

 

Het Verbond van Verzekeraars eist in een verklaring alvast de winst voor zich op: "De verzekeringssector is tevreden dat verzekeraars die rechtstreeks zaken doen met de klant (zogeheten direct writers) geen aparte adviesfactuur hoeven te sturen, maar kunnen volstaan met het vermelden van advieskosten op de bestaande nota."

 

Uitvaart

Zoals gezegd zal de Tweede Kamer zich unaniem scharen achter een provisieverbod bij complexe financiële producten. Dit betreft onder meer levensverzekeringen, bankspaarproducten, hypotheken en inkomensverzekeringen als aov’s. Brede instemming was er bij de Vaste Kamercommissie van Financiën ook om uitvaartpolissen onder het verbod te laten vallen.

 

Particuliere schadeverzekeringen en zakelijke verzekeringen (bedrijven met personeel) vallen niet onder dit provisieverbod. VVD-woordvoerder Matthijs Huizing wierp bij aanvang van het debat echter nog wel de vraag op waarom er geen algemeen provisieverbod komt. "Provisie is immers altijd pervers als de aanbieder die betaalt", zo betoogde hij. Bijval kreeg hij van andere woordvoerders noch de minister. "Het provisieverbod en de vergaande transparantie gaat gelden voor complexe producten en producten waarbij we excessen hebben gezien", aldus De Jager. "Als er aanleiding is, kunnen we dit provisieverbod in de toekomst uitbreiden."

 

Fiscale behandeling

Adviesdiensten moeten dus door klanten op een andere manier worden betaald. Dat kan via gespreide betaling. De Jager beveelt het intermediair uitbesteding aan derden (factoringbedrijven) aan. De minister zegde toe dat een gelijke fiscale behandeling nog vóór 2013 geregeld zal zijn; een fiscale werkgroep werkt dat beleid momenteel uit. Verder zal volledig eerbiedigende werking gelden voor provisies op lopende verzekeringen.

 

Het pakket aan maatregelen zou in april door de Tweede Kamer moeten worden goedgekeurd, waarna de Eerste kamer nog moet volgen. De regels moeten per 1 januari 2013 van kracht worden "om verkeerde financiële prikkels" uit de financiële dienstverlening te halen, zoals De Jager de "flinke verbouwing met ingrijpende gevolgen" omschreef.

 

Matthijs Huizing (VVD). Hij opperde tijdens de behandeling in de Tweede Kamer een algeheel provisieverbod.

Reageer op dit artikel