nieuws

Opslag op variabele rente blijft Obvion parten spelen

Archief

Obvion heeft nog steeds te kampen met klachten en rechtszaken over het tussentijds wijzigen van de vaste opslag op de variabele hypotheekrente. De geldgever hoopt binnenkort van het gerechtshof een definitieve uitspraak te horen over de legitimiteit van de opslagverhoging.

Opslag op variabele rente blijft Obvion parten spelen

Obvion bood drie jaar terug na tussenkomst van de Ombudsman een regeling aan klanten die per 1 november 2008 tussentijds een hogere opslag op het variabele rentetarief waren gaan betalen, terwijl zij in de veronderstelling waren dat hun rente bestond uit een vaste opslag op het Euribor-tarief. De verhoging werd toen (geheel of gedeeltelijk) teruggedraaid.

Nu blijkt dat daarmee de kous nog niet af was. De Geschillencommissie van klachteninstituut Kifid heeft recentelijk nog een klacht over de verhoging toegewezen omdat de offerte niet duidelijk was over de opslag. Het betreft een klant die de hypotheek in 2006 heeft gesloten en volgens de eerder overeengekomen regeling geen recht zou hebben op compensatie.

Volgens adjunct-directeur Douwe Dijkstra van Obvion heeft Kifid meer van dergelijke klachten in behandeling en is in een aantal individuele rechtszaken uitspraak gedaan over de kwestie. "Maar die uitspraken kunnen beide kanten op. Belangrijk is of in het adviesdossier is vastgelegd dat de opslag kan variëren. Is dat het geval, dan oordeelt de rechter in ons voordeel." Obvion is in een aantal gevallen in hoger beroep gegaan om duidelijkheid te krijgen. "Wij willen weten of de verhoging louter op grond van de voorwaarden was toegestaan." De opslag is na november 2008 niet meer verhoogd en het op Euribor gebaseerde tarief is in 2010 uit de markt gehaald.

Reageer op dit artikel