nieuws

London houdt vast aan no-claimbeschermer

Archief

Waar diverse autoverzekeraars de afgelopen twee jaar een streep hebben gezet door de verlieslatende no-claimbeschermer handhaaft London Verzekering die optie in de autoverzekering. De daarvoor te betalen premie gaat wel omhoog.

 

London is nog één van de weinige autoverzekeraars die verzekerden een optie biedt om zich in te dekken tegen een terugval op de bonusladder ingeval van schade. Onder meer Aegon, ASR, Reaal en Unigarant schaften die optie eerder af. De premie die polishouders aan London moeten betalen voor die ‘bonusgarantie’ gaat echter wel omhoog en komt afhankelijk van de dekking en de leeftijd van de verzekerde op _ 75 tot _ 162,50 per jaar. De premies zijn daarmee met _ 7,50 tot _ 25 verhoogd.

 

Autopremie hoger

London wijzigt per 1 april eveneens de premies voor de basisdekkingen van alle autoverzekeringen; vorige zomer was dat ook al gedaan. De tariefaanpassing voor de basisdekking geldt voor nieuwe autopolissen, mutaties en prolongaties. "Voor segmenten kan de premiewijziging een verhoging inhouden. Een deel van de verzekerden kan profiteren van een gunstiger premie", zegt directeur Thom Mallant. Grofweg is sprake van een gemiddelde verhoging van 0% tot 4%. "We hebben ons tarief verder verfijnd door verbeterde inzichten in diverse risicoprofielen en meer ervaringscijfers", zegt Mallant. "Voorop staat het bepalen van een tarief dat recht doet aan de risico’s die een klant loopt."

 

Reageer op dit artikel