nieuws

Huffnagel: verzekeraars zijn ‘penny wise, pound foolish’

Archief

Te lage hersteltarieven bedreigen kwaliteit en veiligheid

 

Voorzitter Frits Huffnagel van Focwa Schadeherstel waarschuwt autoverzekeraars voor het bedingen van te lage tarieven bij autoschadeherstellers.

 

"Opdrachtgevers hebben een autonome verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de auto. Deze veiligheid staat onder druk als zij de herstellers dwingen om tegen te lage vergoedingen te werken."

 

Ontwikkelingen in de verzekeringsbranche hebben volgens Huffnagel, die zijn uitlatingen doet in het eigen Focwa-blad Carrosserie, een negatieve invloed op de omzet van schadeherstellers: "Door een beperkt aantal schadeherstellers in te schakelen, weten opdrachtgevers met zeer scherpe tarieven schadehersteldiensten in te kopen. Dit leidt tot prijserosie. De volumes die zij hebben te vergeven, zijn echter zo groot dat schadebedrijven die de omzet niet kunnen missen, waardoor ze voor zeer lage prijzen inschrijven op tenders, soms zelfs onder de kostprijs werken. Schaalvergroting bij deze opdrachtgevers versterkt deze trend nog eens. Ik snap dat niemand meer wil betalen dan nodig is, maar we moeten waken voor ‘penny wise, pound foolish’ gedrag."

 

Om geen omzet te verliezen, geven schadebedrijven doorgaans toe aan de prijsdruk: "Dit noodzaakt tot kostenbesparingen. Maar op een zeker moment is de grens bereikt. Naast het schrappen van arbeidsplaatsen en het uitstellen van investeringen zijn er alleen nog verdere bezuinigingen mogelijk door op technische kwaliteit in te leveren. Als dat gebeurt, kun je erop wachten dat zo’n slecht hersteld voertuig later opnieuw bij een ongeval betrokken is. Dat zal het imago van de branche schaden."

 

Focwa Schadeherstel zal daarom volgens Huffnagel waken voor machtsmisbruik door partijen die een eerlijke prijsvorming in de markt hinderen: "Inkopen of aanbestedingen dienen te voldoen aan de geldende regels. Ook na de aanbestedingsfase dient men zich te goeder trouw op te stellen."

 

Reageer op dit artikel