nieuws

EU respecteert Nederlandse zorgstelsel

Archief

Het Europees parlement heeft een pakket amendementen aangenomen waarin onder meer wordt bepleit dat de EU rekening houdt met de unieke positie van Nederlandse zorgverzekeraars. Het Verbond van Verzekeraars stelt dat hiermee forse premieverhogingen en voor verzekeraars onnodig hoge extra kapitaaleisen worden voorkomen.

EU respecteert Nederlandse zorgstelsel

"Ons systeem met kostenverevening en verplichte basisverzekering voor alle Nederlanders kan zo overeind blijven", aldus algemeen directeur Richard Weurding. CDA-Europarlementariër Corien Wortmann kreeg een meerderheid van het Europees parlement achter haar voorstel om het specifieke karakter van het Nederlandse zorgverzekeringssysteem te erkennen bij de toepassing van Solvency II. Het typisch Nederlandse risicovereveningsfonds wordt nu erkend en leidt tot de juiste kapitaaleisen. Als de Europese ministers van Financiën en de Europese Commissie in de komende besprekingen deze wens van het parlement inwilligen, is het Nederlandse zorgverzekeringsstelsel volgens Weurding veiliggesteld.

Reageer op dit artikel