nieuws

Twee Univé’s willen fuseren

Archief

Univé Dichtbij en Univé Midden willen fuseren. Een mogelijke fusie wordt ingegeven door ontwikkelingen in wet- en regelgeving. "Wij willen elkaar versterken zonder daarbij de goede vertegenwoordiging in de regio te verliezen", aldus beide partijen.

 

Door de impact van Solvency II bestaat bij beide Univé’s al enige tijd de wens in de toekomst samen verder te gaan met een andere partij. "De aanzienlijke kostenpost die de inrichting van de vier sleutelfuncties Risk, Compliance, Actuariaat en Audit met zich brengt, is in een grotere organisatie beter te verantwoorden en te dragen", aldus partijen.

 

Culturen

 

De beide verzekeringsbedrijven bereiken met de fusie een brandpremievolume van _ 35 mln, een omvang die door de fusiepartners "wenselijk wordt geacht".

 

Univé Midden neemt in de AM-ranglijst van de 150 grootste intermediairbedrijven een 21e postie in met een omzet uit bemiddelingsactiviteiten van _ 17,2 mln. Univé Dichtbij neemt met een omzet van _ 13,9 mln de 26e positie in op deze ranglijst. Gezamenlijk zouden ze op basis van deze cijfers een top 10-positie innemen.

 

"De bedrijfsculturen passen ook goed bij elkaar. Ondanks de schaalvergroting verloochenen we niet ons coöperatieve gedachtengoed. En ook de vertegenwoordiging in de regio – dichtbij de klant – blijft een feit."

 

Reageer op dit artikel