nieuws

Rabobank gaat medewerkers bijscholen na intern onderzoek

Archief

De adviserende medewerkers van de 138 Rabobank-vestigingen moeten opnieuw in de schoolbanken plaatsnemen: uit intern onderzoek is gebleken dat er te veel fouten worden gemaakt bij het adviseren.

 

In oktober 2010 moest de bank van de AFM al _ 150.000 boete betalen voor het hanteren van te ruime acceptatienormen en het geven van niet-passend advies over betalingsbeschermers. Jongeren met minimaal een mbo-opleiding, kregen een ruimere hypotheek dan de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF) toestond op grond van een verwachte inkomensstijging. Bij betalingsbeschermers werd volgens de AFM onvoldoende informatie ingewonnen. Basis voor de boeteoplegging vormde toen een onderzoek van vijftig dossiers bij de lokale banken Bergeijk, De Leijstroom, De Kempen West, Graafschap Noord en Peel Noord.

 

Dossiers

Daarna deed Rabobank zelf nog eens onderzoek naar de adviespraktijken bij de lokale kantoren en daaruit kwam naar voren dat met name bij het adviseren van hypotheekgebonden levensverzekeringen fouten worden gemaakt en dan vooral bij de dossiervorming.

 

Als maatregel worden voortaan alle offertes centraal beoordeeld; enkele duizenden medewerkers krijgen een training. De Rabobank denkt het opfristraject nog dit jaar te hebben afgerond, zo laat de bank weten aan RTLZ.

 

Reageer op dit artikel