nieuws

Omzetgroei Conservatrix door eindspurt in laatste kwartaal

Archief

Ondanks een verder krimpende levenmarkt heeft Conservatrix in 2011 opnieuw premiegroei geboekt. Daarvoor was wel een koopsom-eindsprint nodig.

 

De premieomzet is vorig jaar met 11% vergroot tot _ 70,5 (63,8) mln. De toename is te danken aan het laatste kwartaal: na negen maanden stond de Baarnse levensverzekeraar nog op een omzetdaling van 4%. Die is met een sterke koopsomproductie in de laatste maanden nog omgezet in een stijging.

 

Het vierde kwartaal heeft in totaal _ 24,3 (15,8) mln aan premies opgeleverd, waarvan _ 6,4 (5,3) mln uit periodieke premies en _ 17,9 (10,4) mln uit koopsommen. De inkomsten uit eenmalige premies zijn tussen september en januari met bijna driekwart gestegen, terwijl na negen maanden – vooral door veel minder vraag naar direct ingaande lijfrentes – de teller nog een min van 11% aangaf.

 

Over heel 2011 is de koopsomproductie uitgekomen op _ 45,8 (41,8) mln (+10%); het bruto premie-inkomen uit verzekeringen met periodieke premies is met 12% gestegen tot _ 24,7 (22,0) mln. Conservatrix schrijft de groei toe aan het toenemende aantal intermediaire relaties dat garantieproducten adviseert.

 

Reageer op dit artikel