nieuws

Nieuw eindbod cao Verzekeringsbedrijf

Archief

Na het ‘nee’ van de leden eind vorig jaar, hebben de vakbonden via informeel overleg kans gezien een wijziging op het eerder gegeven eindbod voor de bedrijfstak-cao te realiseren. De leden worden nu opnieuw geraadpleegd, zo meldt vakbond De Unie.

Belangrijkste wijziging ten opzichte van het eerste eindbod is de structurele loonstijging van 1% naar 1,75% en ingaande per 1 april 2012. Ook is de 'principeafspraak' over de hybride pensioenregeling geschrapt. Over het pensioen is verder afgesproken de indexatie van de pensioenen voor actieven vanaf 1 januari 2013 voorwaardelijk te laten zijn. De financiering van de indexatie vindt volledig plaats uit de overrente en door de franchise uit de basispensioenregeling per 1 januari 2013 te verlagen met € 2.500 van € 18.381,63 naar € 15.881,63. Verlaging van de franchise leidt tot verhoging van de opbouw.
Verder is ook een lang gekoesterde wens van de leden in vervulling gegaan door het schrappen van de (negatieve) arbeidsvoorwaardelijke prikkels bij ziekte. Het arbeidstijdenkader wordt verlengd van 19.00 uur naar 21.00 uur. Dit betekent dat de toeslag voor het werken (anders dan overwerken) op die uren vervalt.

Reageer op dit artikel