nieuws

Lagere kosten zorgen voor beter resultaat Reaal

Archief

De nettowinst van Reaal (exclusief Zwitserleven) is vorig jaar gegroeid tot € 257 (206) mln bij een gedaald premie-inkomen van € 3.696 (3.728) mln; het onderliggend resultaat verbeterde tot € 203 (183) mln, onder meer door lagere operationele kosten. Vooral in het schadebedrijf is het resultaat verbeterd door een vrijval van voorzieningen voor niet-verdiende premies en acquisitiekosten en een lagere schaderatio in brandverzekeringen.

Lagere kosten zorgen voor beter resultaat Reaal

In het individuele levenbedrijf liepen de premie-inkomsten met 8% terug tot € 1.687 (1.834) mln. De koopsomproductie is met 19% gekrompen tot € 381 (470) mln. Wel verbeterde de nettowinst tot € 223 (208) mln en de gestandaardiseerde productie is met 34% toegenomen tot € 91 (68) mln, vooral dankzij een gestegen marktaandeel in individuele periodieke premies: dat zou inmiddels 21,9% (13,7%) bedragen.
Overigens schrijft Reaal net als in 2010 wel af op de waarde van aangekochte bedrijven (naast Zwitserleven AXA, Winterthur en DBV). Vorig jaar ging het om € 70 (92) mln.
De premieomzet van het schadebedrijf is met 5% gegroeid tot € 848 (809) mln. De nettowinst is verdubbeld tot € 33 (16) mln. De schadequote is verbeterd tot 57,8% (60,8%), maar tegenover lagere claims in Brand stond wel een slechter resultaat in Motorrijtuigen.
Bij pensioenbedrijf Zwitserleven is het brutopremie-inkomen verbeterd tot € 1.156 (1.080) mln. Het marktaandeel in de verkoop van premiebetalende posten bedroeg vorig jaar september 29,4%, tegen 17,2% eind 2010. Bovendien zorgde een aantal grote pensioencontracten voor een stijging van de koopsomomzet.

Reageer op dit artikel