nieuws

Fiscus moet bedrijfsopvolgingsregeling anders interpreteren

Archief

Fiscus moet bedrijfsopvolgingsregeling anders interpreteren

Countus accountants + adviseurs heeft voor het Gerechtshof in Leeuwarden een geschil met de Belastingdienst gewonnen over het beleid inzake de bedrijfsopvolgingsregeling. Voor bedrijfsopvolging geldt een bijzondere vrijstelling in de Successiewet voor het schenkingsrecht en successierecht (sinds 2010: schenk- en erfbelasting): de bedrijfsopvolgingsregeling.

Het beleid van de Belastingdienst houdt in dat bedrijfsopvolgers die de bedrijfsovername mede financieren door de (langlopende) schulden van de overdrager over te nemen, binnen deze regeling slechter af zijn dan bedrijfsopvolgers die alleen de activa van de onderneming overnemen en dit zelf financieren met nieuwe leningen. In het eerste geval berekende de Belastingdienst het bedrag van de vrijstelling voor het schenkingsrecht lager dan in het tweede geval.  

De belastingkamer van het Gerechtshof in Leeuwarden (LJN: BV6798) heeft geoordeeld dat ook als de opvolger de ondernemingsschulden van de overdrager overneemt, de vrijstelling moet worden berekend over de waarde van alleen de overgenomen activa en niet slechts over het saldo van activa en (overgenomen) passiva. Beide situaties worden daardoor gelijk behandeld. Volgens Countus is deze uitspraak van betekenis voor alle bedrijfsoverdrachten bij leven, maar ook voor overgang van bedrijven na overlijden op grond van een testamentair legaat of een overnamerecht uit een maatschaps- of firmacontract. De staatssecretaris van Financiën kan nog wel bij de Hoge Raad in cassatie opkomen tegen de uitspraak.

 

Reageer op dit artikel