nieuws

Economen pleiten voor lagere hypotheekrenteaftrek

Archief

Een groep van 22 topeconomen pleit onder meer voor het beperken van de maximale hypotheek tot 100% van de woningwaarde en het verlagen van de NHG-grens om de situatie op de woningmarkt te verbeteren. De hypotheekrenteaftrek kan volgens hen het beste worden beperkt tot 30%.

Economen pleiten voor lagere hypotheekrenteaftrek

Met het 'zesstappenplan' moet de financiering van de woningmarkt duurzaam gewaarborgd worden. Voor het verlagen van de fiscale renteaftrek naar 30% nemen de opstellers een overgangsperiode van 20 jaar, waarbij de bestaande beperkingen, zoals de bijleenregeling, gaandeweg verdwijnen. Tegelijk zou de overdrachtsbelasting moeten worden afgeschaft, gekoppeld aan een hoger eigenwoningforfait. De economen pleiten verder voor het 'Deense model', waarbij banken hypotheken doorverkopen aan pensioenfondsen en verzekeraars. "Dit reduceert het herfinancieringsrisico."
Door maximaal de woningwaarde uit te lenen, wordt het risico van overkreditering ingeperkt, zo menen de economen. "Als de woningprijzen weer gaan stijgen, verlaagt DNB dit percentage met een procent per jaar tot 90%." De tijdelijk verhoogde NHG-kostengrens moet in stappen terug naar de oorspronkelijke € 265.000. "Verdere afbouw is op termijn mogelijk als de woningmarkt beter gaat functioneren en de financieringsstructuur efficiënter wordt."
Ondertekenaars van het plan zijn onder anderen Arnoud Boot, Lans Bovenberg, Leo Stevens en Herman Wijffels.

Reageer op dit artikel