nieuws

De Jager wil diplomaplicht invoeren

Archief

Minister De Jager wil de vakbekwaamheid van adviseurs verder aanscherpen en een diplomaplicht invoeren voor alle financieel adviseurs. "Ik vind het belangrijk dat een consument altijd geadviseerd wordt door een vakbekwame adviseur, ongeacht of deze adviseur bij een grote of een kleine onderneming werkzaam is." De Jager zet zijn plannen uiteen in een brief aan […]

Minister De Jager wil de vakbekwaamheid van adviseurs verder aanscherpen en een diplomaplicht invoeren voor alle financieel adviseurs. "Ik vind het belangrijk dat een consument altijd geadviseerd wordt door een vakbekwame adviseur, ongeacht of deze adviseur bij een grote of een kleine onderneming werkzaam is." De Jager zet zijn plannen uiteen in een brief aan de Tweede Kamer. Hierin vermeldt hij ook dat de regels voor permanente educatie verder worden aangescherpt. Gediplomeerde adviseurs moeten doorlopend op de hoogte blijven van de nieuwste informatie over financiële producten. Ter controle wordt periodiek een PE-examen afgelegd om vast te stellen of de adviseurs de actualiteiten van de afgelopen periode goed tot zich hebben genomen. Het up-to-date houden van kennis moet de financiële onderneming borgen in zijn bedrijfsvoeringsmodel. Het is ook de onderneming die ervoor verantwoordelijk is dat zijn individuele adviseurs over de juiste diploma's beschikken. Adviseurs krijgen tevens te maken met een vernieuwde en modulair ingericht opleidingsgebouw. "Het voorstel bestaat uit een zevental beroepskwalificaties die elk worden opgebouwd door middel van een aantal modules. Als alle benodigde modules met goed gevolg zijn afgerond, kan een diploma voor de betreffende beroepskwalificatie verkregen worden." Om het hele systeem overzichtelijk te houden wil de minister alle oude Wft-diploma's en gelijkgestelde diploma's, na een succesvolle afronding van het gecombineerde inhaal- en PE-examen of een succesvolle EVC-procedure, vervangen door een nieuw diploma voor de beroepskwalificatie. De minister sleutelt eveneens aan de examinering. Zo moet er een centrale examenvragendatabank komen onder toezicht van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD). "Zo wordt de kwaliteit van de examens verbeterd en gegarandeerd. Dit zorgt voor een hoger niveau van dienstverlening bij financiële adviseurs", aldus De Jager, die ook het opleidingsprogramma zowel qua structuur als inhoud verder wil aangescherpen zodat er een betere aansluiting komt tussen de vakbekwaamheidsmodules en de dagelijkse adviespraktijk. Daartoe worden onder andere bij alle modules de elementen 'vaardigheden' en 'professioneel gedrag' toegevoegd. De centrale examenvragendatabank moet met ingang van 1 januari 2014 operationeel zijn voor PE-examens. De minister ziet geen heil in een centraal privaat diplomaregister voor adviseurs.

Reageer op dit artikel