nieuws

Adfiz past classificatie Centraal Beheer en Interpolis aan

Archief

In de AOV-classificatie van de werkgroep Clarus heeft Adfiz de classificatie van de AOV-producten van Centraal Beheer en Interpolis aangepast. Beide verzekeraars hadden in eerste instantie aangegeven niet te willen meewerken aan de productclassificatie door de brancheorganisatie voor intermediairs.

Adfiz past classificatie Centraal Beheer en Interpolis aan

Na het verschijnen van de eerste rapportage op 18 januari gaven CB en Interpolis aan het niet eens te zijn met het oordeel van de Adfiz-werkgroep. Omdat de maatschappijen geen medewerking verleenden, waren hun producten op grond van de beschikbare voorwaarden beoordeeld en aangemerkt als  ‘schadeverzekering’. Door middel van een aanvullende schriftelijke toelichting op de polisvoorwaarden hebben beide verzekeraars Adfiz ervan kunnen overtuigen dat hun AOV-producten zich niet classificeren als een ‘schadeverzekering’, maar als een ‘niet zuivere sommenverzekering’.

Tevens hebben de verzekeraars aanvullende informatie met betrekking tot het inloop risico verstrekt. Tot vier maanden voor het ingaan van de verzekering is dat zonder premie en zonder voorwaarden verzekerd. Is de periode van inloop langer dan 4 maanden, dan kan kort voor de ingangdatum om een validiteitverklaring worden gevraagd. Voor Adfiz is de schriftelijke verklaring van de verzekeraars voldoende om de classificatie te wijzigen. Adfiz heeft de gegevens samengevat in de AOV-classificatie versie 1.1 die nu beschikbaar is.  

 

Reageer op dit artikel