nieuws

Richtleeftijd pensioenregelingen per 2014 naar 67

Archief

De verhoging van de pensioenleeftijd in pensioenregelingen vindt niet in twee stappen plaats (in 2013 naar 66 en in 2015 naar 67), maar in één stap in 2014. Zo krijgen pensioenuitvoerders “de gewenste lucht om de voorgestelde aanpassing op zorgvuldige wijze in de systemen te verwerken.”

Richtleeftijd pensioenregelingen per 2014 naar 67

Dat schrijft minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer. Kamp komt hiermee tegemoet aan een stevige lobby van het Verbond van Verzekeraars. Ook de Pensioenfederatie pleitte voor één datum. Minister Kamp van SZW schrijft: "Ik vind de uitvoerbaarheid van de verhoging van de richtleeftijd van groot belang. Daarbij hoort ook het tijdig en adequaat kunnen informeren van deelnemers over hun pensioensituatie."  Kamp zal hiertoe een nota van wijziging indienen. Een en ander houdt in dat de fiscale facilitering van het aanvullend pensioen (Witteveenkader) vanaf 2014 wordt gebaseerd op 67 jaar. Daarnaast wordt vanaf 2014 jaarlijks minder pensioen opgebouwd door verlaging van de opbouwpercentages van de pensioenpremies.

Reageer op dit artikel