nieuws

NHG boekt record in nieuwe garanties én verliesdeclaraties

Archief

Echtscheiding

 

goed voor helft

 

verliesverkopen

 

Vorig jaar is in twee opzichten een recordjaar geworden voor de Nationale Hypotheek Garantie: er werden nog nooit zo veel garanties verstrekt en tegelijkertijd werd het grootste aantal verliesdeclaraties geboekt sinds de introductie in 1995.

 

In 2011 zijn 2004 (1331) declaraties ingediend door huiseigenaren die hun woning moesten verkopen voor een prijs die lager lag dan de resterende hypotheek. Daarvan zijn er tot nu toe 1658 (1214) toegewezen, goed voor een uitgekeerd bedrag van _ 54,8 (38,7) mln. Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) vindt de toename van het aantal verliesdeclaraties (ruim 50%) gezien de lastige economische tijden nog meevallen. "Het hogere aantal verliesdeclaraties wordt met name veroorzaakt door de gedaalde huizenprijzen. Daarnaast kan de toename voor een deel worden verklaard door de groei van het aantal verstrekte garanties in de afgelopen jaren."

 

Echtscheiding blijft de belangrijkste oorzaak voor gedwongen verkoop: de helft van alle verliesdeclaraties is daartoe te herleiden. Dat aandeel was in 2009 nog 33%. Werkloosheid zorgt voor 20% van de gedwongen verkopen en het aandeel van wanbetaling is sinds 2009 gedaald van 25% naar 14%.

 

Overigens worden steeds minder woningen verkocht via een executieveiling: dat gebeurt in nog maar een op de vier gevallen. Onderhandse verkoop via een makelaar wint aan populariteit. "Dat is een belangrijke ontwikkeling, want dat leidt tot een hogere opbrengst en

 

derhalve tot een lagere restschuld dan bij verkoop via de veiling." Het gemiddelde verlies per woning (_ 34.770) is ondanks de gedaalde woningprijzen slechts licht gestegen.

 

Nieuwe garanties

Het aantal nieuw verstrekte NHG’s is in 2011 uitgekomen op 136.500 (130.200). Het aantal garanties in verband met de aankoop van een woning daalde met 1000 tot 98.000, terwijl het aantal NHG’s in verband met woningverbetering 37% is gestegen tot 33.000 (24.000). "Deze toename concentreerde zich in de eerste helft van het jaar en lijkt daarom sterk samen te hangen met de tijdelijke verlaging van de btw voor woningverbetering die per 1 juli 2011 is beëindigd."

 

Van alle woningen die zijn verkocht, is vorig jaar 81% met NHG gefinancierd. In 2010 was dat nog 78%.

 

Vermogen

Het WEW heeft inmiddels _ 730 (643) mln in kas. "Daarbij zijn de verliezen over 2011 ruimschoots gecompenseerd door de premie-inkomsten in verband met nieuwe garanties. Ondanks het toegenomen aantal verliesdeclaraties is het weerstandsvermogen van het NHG-waarborgfonds het afgelopen jaar verder versterkt." Het gegarandeerd vermogen bedraagt in totaal _ 141 mld.

 

Doordat de NHG-kostengrens per 1 juli daalt tot _ 320.000 (nu _ 350.000) verwacht het WEW minder nieuwe garanties. Desalniettemin voorziet het fonds een positief resultaat dankzij de verhoging van de premie, die sinds 1 januari 0,70% (was: 0,55%) van de hypotheeksom bedraagt.

 

Reageer op dit artikel