nieuws

Kosten beleggingspolissen NN gaan volgend jaar naar 1,25%

Archief

Nieuw maximum

 

telt niet mee bij

 

compensatie

 

Nationale-Nederlanden gaat in aanvulling op de bestaande compensatieregeling voor beleggingspolissen de kosten met ingang van volgend jaar maximeren op 1,25% van de opgebouwde waarde per jaar.

 

Aanleiding voor de wijziging van het compensatiebeleid is het overzicht van ‘best of class’-regelingen en de daaraan gerelateerde oproep van minister De Jager aan alle verzekeraars om het beleid daarop aan te passen. Een van de punten waarop NN nog afweek van andere maatschappijen, was dat de compensatie niet direct, maar aan het eind van de looptijd werd gestort. De vergoeding wordt nu (deels) direct en niet aan het einde van de looptijd aan polishouders uitgekeerd. "Zodra het bedrag van de mogelijke vergoeding bekend is, wordt een deel daarvan aan het verleden toegerekend en direct toegevoegd aan de waarde van de verzekering. Het eventueel resterende deel voegen wij periodiek toe." De vergoeding wordt nog wel berekend aan de hand van de akkoorden die in 2008 zijn gesloten met de stichtingen Verliespolis en Woekerpolis Claim. Die voorzien in een kostenmaximum variërend van jaarlijks 2,45% tot 3,3% over de opgebouwde waarde.

 

Toekomstbestendig

Volgend jaar wordt van die maxima afgestapt: "Los van de afspraken in de tegemoetkomingsregeling hebben wij besloten om het kostenniveau van onze beleggingsverzekeringen te verlagen. Nadat wij in 2012 voor al onze klanten de vergoeding hebben berekend, brengen wij vervolgens maximaal 1,25% aan kosten per jaar in rekening", schrijft NN nu aan het intermediair. "Hierdoor zijn onze klanten verzekerd van een toekomstbestendig product."

 

De aanpassing gaat in op 1 januari 2013 en geldt voor de resterende looptijd van de verzekering; voor klanten is de site NN-beleggingsverzekering.nl geopend. "Andere verzekeraars wijzen hun klanten op alternatieve producten. Wij hebben ervoor gekozen om het bestaande product te verbeteren, zodat de klant niet hoeft over te stappen." NN heeft zelf overigens ook een alternatief product: het Groei & Garant Vermogen, dat aan kosten en risicopremie 1,2% inhoudt, gerekend over het totale rendement na 20 jaar.

 

De compensatieregeling voor beleggingspolissen kost NN naar schatting _ 365 mln; hoeveel de verlaging van het kostenmaximum extra gaat kosten, is niet bekend.

 

wegnemen.

Reageer op dit artikel