nieuws

Kankerpatiënten willen moderner acceptatiebeleid

Archief

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) verwijt verzekeraars gebruik te maken van verouderde overlevingsstatistieken bij de beoordeling van aanvragen voor levensverzekeringen en hypotheken. Hierover vindt binnenkort overleg plaats met het Verbond van Verzekeraars, dat stelt dat verzekeraars zich bij het beoordelen van aanvragen baseren op de ‘best beschikbare statistische informatie over een veelheid van factoren’.

Kankerpatiënten willen moderner acceptatiebeleid

Uit recent onderzoek van de Universiteit van Tilburg en het Integraal Kankercentrum Zuid (IKZ) blijkt dat de ziektegeschiedenis voor meer dan de helft van de ex-kankerpatiënten onder de 50 jaar problemen geeft bij het verkrijgen van een levensverzekering. Meestal eindigt de problematiek in een weigering. Circa 20% van hen wordt geaccepteerd tegen een hogere premie. Daarnaast ondervindt 33% ook problemen met het aanvragen van een hypotheek.
Om een verantwoorde premie te kunnen vaststellen zijn verzekeraars volgens het Verbond bij de acceptatie van nieuwe klanten wel verplicht om de risico's goed in te schatten. Als pleister op de wonde stelt het Verbond dat het voor de ex-patiënten wel de moeite loont om te shoppen. "Omdat verzekeraars elk een eigen acceptatiebeleid voeren, kan het vragen van een offerte bij een andere verzekeraar in dit soort situaties vaak alsnog soelaas bieden. Bij eventuele premie-opslagen of onverhoopte afwijzing heeft de consument in alle gevallen recht op een gemotiveerde onderbouwing", aldus het Verbond. Lichtpuntje is er voor ex-borstkankerpatiënten: een grote herverzekeraar heeft recent de gegevens ten aanzien van behandelde borstkanker herzien, zodat de acceptatie bij minder ex-patiënten op problemen hoeft te stuiten. 
 

Reageer op dit artikel