nieuws

Kamervragen over tweeverdienershypotheek

Archief

Drie PVV-Kamerleden en CDA-Kamerlid Blanksma hebben aan de ministers De Jager (Financiën) en Spies (Binnenlandse Zaken) vragen gesteld over het standpunt van de AFM over de verruiming van de hypotheeknormen voor tweeverdieners. “De PVV is geschokt dat de AFM haar eigen regels bepaalt”, aldus woordvoerder Teun van Dijck.

Kamervragen over tweeverdienershypotheek

In de gedragscode van bankenvereniging NVB en de normen van de NHG is per 1 januari 2012 opgenomen dat tweeverdieners met een laag inkomen meer kunnen lenen voor een woningaankoop. De AFM vindt die verruiming echter onverstandig en heeft aangekondigd hypotheken die op deze basis worden verstrekt, niet standaard als passend te beschouwen. "In Den Haag maken we de regels en in Amsterdam (AFM & DNB) moet men daarop toezien", aldus Van Dijck. "Bent u het met de PVV eens dat de AFM moet toezien of de regels worden nageleefd en niet bepaalt hoeveel iemand maximaal mag lenen? Zo ja, hoe gaat de minister voorkomen dat banken, die de nieuwe regels naleven, worden gesanctioneerd?", luidt dan ook een van de Kamervragen.

Blanksma richt zich met haar vraag alleen tot De Jager. Zij spreekt van een "koerswijziging" van de AFM. "Hoe verhoudt deze koerswijziging van de AFM – die volgens het bericht op de website is afgestemd met De Nederlandsche Bank (DNB) – zich tot de oproep van DNB enige dagen daarvoor dat starters zich juist op de huizenmarkt zouden moeten begeven omdat de huizen nu beter betaalbaar zijn?"

Reageer op dit artikel