nieuws

AFM uit zorgen over hypotheeknorm tweeverdieners

Archief

Toezichthouder AFM vindt de verruiming van de maximale leencapaciteit voor tweeverdieners, zoals die per 1 januari is doorgevoerd in de richtlijnen van de NHG en de Gedragscode Hypothecaire Financieringen, onverantwoord. De AFM waarschuwt geldgevers en adviseurs voor het gevaar van overkreditering en zegt streng te gaan letten op de mate waarin de “financiële weerbaarheid” van klanten in het oog wordt gehouden.

AFM uit zorgen over hypotheeknorm tweeverdieners

Tweeverdieners mogen voor NHG-hypotheken met ingang van dit jaar, conform advies van budgetinstituut Nibud, voor de bepaling van de maximale woonlast uitgaan van het hoogste inkomen plus een derde van het lagere inkomen. Die verruiming is overgenomen door bankenvereniging NVB in haar gedragscode.
De AFM heeft geldgevers echter laten weten dat de verruiming van de leencapaciteit onwenselijk is, "zowel in het licht van de huidige economische situatie, als gezien de mogelijke gevolgen voor sommige inkomensgroepen". Huishoudens moeten over voldoende financiële buffers blijven beschikken. "De grote impact van de verruiming op in het bijzonder de inkomensgroepen van modaal tot anderhalf keer modaal is daarbij zorgelijk. Deze inkomensgroepen hebben relatief al de minste ruimte om een onverwachte stijging in kosten of een daling in inkomen op te vangen."
De toezichthouder vindt daarom dat de verruiming kan leiden tot onverantwoorde kredietverstrekking. "Hypotheekverstrekkers en adviseurs kunnen er dus niet op voorhand van uitgaan, dat een verruiming van de leencapaciteit van deze inkomensgroepen door de AFM als verantwoorde kredietverlening zal worden gezien."

Reageer op dit artikel