nieuws

Achmea klaar voor sprong in gat terugtredende overheid

Archief

Klaverblad blijft

 

pessimistisch over

 

automarkt

 

Achmea-bestuursvoorzitter Willem van Duin ziet de terugtredende overheid als een uitgelezen kans voor verzekeraars, zo stelde hij eerder deze maand in zijn nieuwjaarstoespraak.

 

"Omdat verzekeren in de kern een daad van solidariteit is, kunnen risico’s worden gespreid en blijven de kosten per individu beheersbaar." Volgens Van Duin dienen zich de komende jaren enkele fundamentele vragen aan, met name over wie welke risico’s moet dragen: overheid, burgers, bedrijven of verzekeraars. "Als gevolg van de economische crisis treedt de overheid versneld terug op terreinen waar ze voorheen alle zekerheid verzorgde voor burgers. Bestaande collectieve voorzieningen voor pensioen en zorg staan onder druk. Het vaste ijkpunt van pensioen bij 65 jaar valt weg. Mogelijk komen ook andere taboes ter discussie, zoals ten aanzien van de verdeling van het werkloosheidsrisico en van de kosten van de zorg. Dit leidt er op termijn ook toe dat burgers en werkgevers aanvullende maatregelen zullen moeten treffen."

 

Achmea ziet voor zichzelf met name een rol op de gebieden van zorg, pensioen en werk, gebaseerd op een integrale visie op de actuele maatschappelijke uitdagingen. "Dit vraagt om een brede blik, waarbij meer eigen verantwoordelijkheid voor burgers wordt gekoppeld aan het realiseren van samenhang tussen zorg, pensioen, arbeidsparticipatie en wonen."

 

Ongezond

Klaverblad-directeur Richard van der Hart is wat minder optimistisch, met name over de automarkt: "De markt krimpt, dus gaan veel maatschappijen de concurrentie aan met producten die eigenlijk niet kunnen. Sommige van die producten zijn slecht voor de klanten (dat komt nog steeds volop voor), andere zijn slecht voor de verzekeraar. Dan zijn de premies niet voldoende om de kosten en de uitkeringen te betalen. Dat weet iedereen, dat weet ook De Nederlandsche Bank en die heeft er zelfs circulaires en persberichten aan gewijd. Of dat echt geholpen heeft, is nog maar de vraag. Ondertussen hebben we wel last van deze ongezonde concurrentie."

 

Een miljard in pensioenen

Delta Lloyd-topman Niek Hoek blikte verzekeringstechnisch gezien vooral terug tijdens een bijeenkomst voor klanten en relaties van Delta Lloyd Groep in het hoofdstedelijke Concertgebouw. "Wij hebben in commerciële zin stevig aan de weg getimmerd. In pensioenen, met ruim _ 1 mld aan grote pensioencontracten en door met BeFrank als eerste een premiepensioeninstelling (PPI) op de Nederlandse markt te zetten, in technische schadeverzekeringen en in hypotheken hebben wij mooie groei laten zien."

 

Reageer op dit artikel