nieuws

Verbond voert vijf nieuwe gedragscodes in

Archief

Tijdens de algemene ledenvergadering van het Verbond van Verzekeraars zijn woensdag vijf nieuwe gedragdscodes aangenomen: de Code Duurzaam Beleggen, het Protocol Verzekeraars & Criminaliteit, de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek, een vernieuwd Protocol Verzekeringskeuringen en een Protocol bij claims op Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Verbond voert vijf nieuwe gedragscodes in

De code voor duurzaam beleggen is gebaseerd op de VN-principes voor verantwoord investeren. "Dat betekent dat verzekeraars in hun beleggingen milieu-, sociale en governance-aspecten moeten betrekken. Ook zullen verzekeraars de tien VN-principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en anticorruptie moeten respecteren. Daarnaast verbiedt de code beleggingen in controversiële wapens."

Het anticriminaliteitsprotocol regelt en structureert sectorbreed en op individueel niveau de georganiseerde aanpak van (verzekerings)criminaliteit.

De codes en protocollen treden met ingang van 1 januari in werking.

Reageer op dit artikel