nieuws

‘Governance’ nog niet bij alle verzekeraars hoog op agenda

Archief

Verzekeraars hebben duidelijke stappen gezet in het implementeren van de zogeheten Governance Principes voor verantwoord beleid die dit jaar door de drie koepels zijn ingevoerd. Dat concludeert de Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars, die de afgelopen maanden onderzoek heeft gedaan.”Toch lijkt het gevoel van urgentie bij een aantal verzekeraars te ontbreken”, zo plaatst de commissie een kritische kanttekening.

‘Governance’ nog niet bij alle verzekeraars hoog op agenda

"In 2012 zullen verzekeraars zich nadrukkelijk moeten inzetten om het gedachtegoed van de Governance Principes te verweven in hun bedrijfsstrategie zodat de beoogde cultuurverandering in de sector daadwerkelijk gerealiseerd kan worden", stelt de eerder dit jaar aangestelde commissie, die wordt geleid door advocaat en SER-kroonlid Ferdinand Grapperhaus. Volgens de commissie heeft een aantal verzekeraars het idee dat de governance-code vooral bedoeld is om het slechte gedrag van andere verzekeraars te corrigeren en hebben zij een te rooskleurig beeld over wat men zelf nog moeten doen.
De code is ingevoerd om het consumentenvertrouwen in verzekeraars te herstellen. Daartoe is een cultuurverandering noodzakelijk, die nog niet overal is ingezet. Zo is er bij de meeste verzekeraars inmiddels wel een productgoedkeurigsproces (PAP), "maar is dit proces nog onvoldoende verweven met de strategie van de verzekeraar en is de multidisciplinaire betrokkenheid binnen de organisatie beperkt."
Verder worden de begrippen 'klantbelang centraal' en klantgericht werken door elkaar gehaald. "Het centraal stellen van de klant is meer dan alleen klantgericht werken en moet zich naar de mening van de commissie uiten tot in de haarvaten van de strategie en het beleid van de verzekeraar. Deze inbedding in de organisatie, ook in de bestuurslaag, is nog onvoldoende ontwikkeld."

Reageer op dit artikel