nieuws

Familiegeschiedenis verdwijnt uit gezondheidsverklaringen

Archief

De gezondheidsverklaring die consumenten moeten invullen bij het aanvragen van een levensverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering, wordt een stuk eenvoudiger. Dat zijn het Verbond van Verzekeraars en de Chronisch zieken en Gehandicaptenraad (CG-raad) met elkaar overeengekomen. Op de nieuwe formulieren, die direct na de jaarwisseling in gebruik worden genomen, zal een fors aantal vragen ontbreken.

Familiegeschiedenis verdwijnt uit gezondheidsverklaringen

Er komen aparte formulieren voor levensverzekeringen en aov's, zodat niet-relevante vragen niet langer ingevuld hoeven te worden. De grootste wijziging betreft echter het laten vervallen van alle vragen over de ziektevoorgeschiedenis van familieleden, de zogeheten familie-anamnese. Deze vragen, bijvoorbeeld naar het voorkomen van hart- en vaatziekten in de familie, werden vaak als belastend en niet ter zake doend ervaren. Hoewel de ziektegeschiedenis in familieverband wel invloed kan hebben op het ziekterisico, hebben verzekeraars besloten deze vragen te laten vervallen. Andere veranderingen betreffen het schrappen van de vraag naar bloedonderzoek en het bij de gewone ziekten onderbrengen van HIV.
Vorig jaar werden er naar schatting 750.000 gezondheidsverklaringen door consumenten ingevuld bij het sluiten van een levensverzekering. Nog eens 25.000 formulieren kregen medisch adviseurs van verzekeraars onder ogen ten behoeve van aov's.

Reageer op dit artikel