nieuws

WRR: ‘Schadevoorziening ten onrechte onderbelicht thema’

Archief

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) vindt dat schadevoorziening ten onrechte een onderbelicht thema is. Dat staat in de publicatie ‘Evenwichtskunst. Over de verdeling van verantwoordelijkheid voor fysieke veiligheid’ die maandag aan minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken is aangeboden. Donner had de Raad om een’ reflectie’ gevraagd over een generiek risicobeleid met een kleinere rol voor de overheid.

WRR: ‘Schadevoorziening ten onrechte onderbelicht thema’

"Het is een politieke vraag of men de rekening die de overheid nu betaalt voor ongedekte schade te hoog vindt", aldus de WRR. "Maar in elk geval kan de vraag worden opgeworpen of de huidige praktijk partijen voldoende prikkelt om verantwoordelijkheid voor fysieke veiligheid te nemen. Verhaalbaarheid, onverzekerbaarheid, onderverzekering en onverplichte tegemoetkoming in de schade door de overheid bieden aangrijpingspunten voor een herijking van verantwoordelijkheden met een kleiner beslag op publieke middelen als resultaat." Daarbij is verzekerbaarheid volgens de WRR geen gegeven, maar uitkomst van onderhandelingen: "Meer inzicht in verschillen tussen landen kan helpen om slagen te maken. Zo is er in België wel een brede plicht tot het verzekeren van aansprakelijkheid, wordt in Frankrijk een algemene verzekering voor omgevingsrisico's aangeboden en kennen beide landen een verplichte opslag voor overstromingsschade op de opstalverzekering. Duitsland kent een zorgplicht voor verzekeraars en tussenpersonen. En in Frankrijk moet de verkoper van een huis een risicoanalyse aanleveren", aldus de WRR. Dat impliceert dat bedrijven, de overheid zelf en ook burgers verantwoordelijkheid moeten nemen en delen. "Nederland is nu eenmaal een dichtbevolkt land. Er is geen simpel of eenduidig antwoord op de vraag naar de verdeling van verantwoordelijkheid voor fysieke veiligheid. Het vraagt om evenwichtskunst."

Reageer op dit artikel