nieuws

Verbond gaat volgend jaar visie op veiligheid ontwikkelen

Archief

“We moeten ons realiseren dat de verantwoordelijkheid voor een steeds complexere samenleving niet alleen bij de overheid ligt. Ook voor verzekeraars ligt daar een belangrijke rol. Daarom willen we het komende jaar aan de slag met een langetermijnvisie op het thema veiligheid.” Die toezegging deed Verbond-directeur Richard Weurding in een reactie op het maandag gepubliceerde WRR-rapport over de verdeling van verantwoordelijkheid voor fysieke veiligheid.

Verbond gaat volgend jaar visie op veiligheid ontwikkelen

Het gaat bij fysieke veiligheid om de omgang met gevaarlijke stoffen, voedselveiligheid, bescherming tegen overstroming en infectieziekten of de gevaren van nieuwe technologieën. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) stelt in de rapportage vast dat hoewel fysieke veiligheid een kerntaak is van de overheid, verwachtingen van de samenleving op dit gebied overspannen kunnen zijn. Na de brand bij het bedrijf Chemie-Pack in Moerdijk en de nieuwjaarsbrand in Volendam bijvoorbeeld, bleek het lastig om de schade via aansprakelijkheid te verhalen. De bedrijven zijn onderverzekerd of gaan na de ramp failliet.
Het Verbond heeft te kennen gegeven vaker en eerder een gesprekspartner te willen zijn van de overheid als het gaat om het voorkomen van schade en het zoeken naar oplossingen en alternatieven. "Verzekeraars beschikken over veel kennis en expertise op zeer uiteenlopende gebieden van schade. Zij zouden daarin veel meer dan nu gebeurt volgens de WRR samen met de overheid kunnen optrekken", aldus Weurding. In de veiligheidsvisie van het Verbond zullen thema's als verantwoordelijkheidsverdeling, samenwerking, aansprakelijkheid en verhaalbaarheid rondom schadebeperking en risicobeheersing aan bod komen.

Reageer op dit artikel