nieuws

‘Urenbesteding niet uitleggen aan klant maar aan AFM’

Archief

Nieuwe regelgeving die in 2012 wordt ingevoerd, kan tot grote rechtsonzekerheid bij het intermediair leiden. Branchedeskundige en -jurist Cees de Jong voorziet dat straks uitleg aan klanten veel minder vergt dan uitleg aan de toezichthouder.

 

De Jong doelt op de bevoegdheid van de AFM om de hoogte van de directe beloning van adviseurs te beoordelen. "Het probleem is straks niet hoe je het aantal adviesuren uitlegt aan je klant, maar vooral hoe je dit uitlegt aan de AFM." Hij zei dit vorige week tijdens een seminar van het Amsterdam Centre for Insurance Studies (Acis) over de positie van de tussenpersoon. "Een probleem is dat je dit risico niet kunt afdekken, omdat je de AFM soms pas twee of drie jaar later over de vloer krijgt." Hij vindt het bovendien een complicerende en onzekere factor dat de AFM gewoonlijk toetst op het theoretisch denkbare en niet op het praktisch haalbare.

 

Redelijke beloning

"Het zal voor de AFM nog een hele klus worden om de beloning van adviseurs te beoordelen", verwacht hij. " Met name om te bepalen wat een redelijke beloning is. Dit hangt af van verschillende variabele factoren, zoals kosten. Als twee tussenpersonen hetzelfde uur- of verrichtingentarief hanteren, wil dat niet zeggen dat hun kosten op dezelfde wijze zijn opgebouwd." De uiteindelijke beloning hangt verder af van reputatie en deskundigheid. "Wie over ervaring en specialistische kennis beschikt kan een hogere beloning bedingen", meent De Jong.

 

Tarieven aanpassen

Nog lastiger voor de AFM is het om vast te stellen of de grenzen van de redelijkheid worden overschreden, denkt hij. "Het zal er vermoedelijk op neerkomen dat de AFM zelf bepaalt wat redelijk is." Financieel adviseurs doen er daarom goed aan uit te leggen hoe hun tarieven zijn opgebouwd. "Ze moeten het bovendien niet laten bij eenmalige vastlegging, maar dit van tijd tot tijd opnieuw doen." De kosten van een adviseur kunnen in de loop der tijd afnemen, door efficiencymaatregelen, goedkopere huisvesting of inkrimping van het personeelsbestand. Daarnaast kan er wijziging komen in de verhouding tussen het aantal declarabele en niet-declarabele uren.

 

Aanbieder of arbeider?

De nieuwe regelgeving rammelt nog aan diverse kanten, constateerden ook de andere sprekers tijdens het Acis-seminar, zoals de Tilburgse hoogleraar Fred van Raaij. Hij pleitte daarom voor beter onderzoek naar de effecten van dit wijzigingsbesluit, "alvorens met regelgeving te komen die later moet worden bijgesteld."

 

De Jong hekelde de slordigheid in de redactie van de regelgeving, die tot onbedoeld komische effecten leidt. "Zo heet een ‘aanbieder’ in één van de rechtsregels plotseling ‘arbeider’."

 

AFM zelf bepaalt wat redelijk is."

Reageer op dit artikel