nieuws

Starters lenen minder vaak

Archief

Maandelijks worden in deze rubriek kerndata en trends getoond uit de HDN-Index, die gegevens bevat over alle via HDN aangevraagde hypotheken. Dit keer is er aandacht voor de verschillen in productkeuzes tussen starters en doorstromers.

Negen van de tien doorstromers kozen de afgelopen twee jaar voor een aflossingsvrije hypotheek als onderdeel van de hypotheekaanvraag. Die situatie is vrijwel onveranderd. Starters kiezen zeven van de tien keer voor een aflossingsvrije hypotheek als onderdeel van hun aanvraag. In de afgelopen drie maanden is dat gedaald en kiest nog maar de helft van de starters voor een aflossingsvrije hypotheek. Over de afgelopen twee jaar is duidelijk te zien dat doorstromers hoge bedragen aan aflossingsvrije leningdelen hebben aangevraagd. Door de gewijzigde gedragscode is hierin een forse kentering gekomen en lenen zowel starters als doorstromers minder op basis van aflossingsvrije leningen. Na een tijdelijke opleving in verband met de Open Huizen Dag is vanaf week 43 het aantal aanvragen weer terug op het niveau augustus en september. Het aantal hypotheekaanvragen in 2011 is tot nu toe 14% lager dan in 2010. De daling in de markt is het gevolg van de keuze van eigenwoningbezitters om de koop van een grotere woning uit te stellen . De terugval in deze markt is fors: 45%. Dat is overigens niet een trend van de laatste maanden: de daling startte al in het najaar van 2010. Er zit een verschil van 2% in de maximale leensom tussen hypotheken met of zonder Nationale Hypotheek Garantie. Dat heeft effect: bijna 70% van de aanvragen zijn in augustus en september met NHG aangevraagd; oktober start zelfs boven de 70%: ruim 10% meer dan gemiddeld. Op dit moment is er sprake van een lichte daling. Een belangrijke bron van informatie is het Hypotheken Data Netwerk (HDN). Bijna 4.000 intermediairs en 27 geldverstrekkers maken daarvan inmiddels gebruik en ruim de helft van alle hypotheekaanvragen gaat via HDN. Om deze data te analyseren heeft HDN samen met HippoLine de HDN-Index ontwikkeld. Maandelijks worden in deze rubriek de kerndata en trends getoond uit deze index. Wilt u aandacht voor een specifieke ontwikkeling, mail dan uw vraag naar ihuisman@hdn.nl.

Reageer op dit artikel