nieuws

Premieomzet Aegon Nederland groeit 16%

Archief

Het Nederlandse verzekeringsbedrijf van Aegon heeft in het derde kwartaal een premieomzet geboekt van € 616 (532) mln: 16% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral het levenbedrijf draagt bij aan die toename: de omzet groeide daar met 20% tot € 480 (400) mln.

Premieomzet Aegon Nederland groeit 16%

Vooral het individuele levenbedrijf droeg met een koopsomomzet van € 110 (84) mln bij aan de verhoging van de inkomsten. In Ziekte & Ongevallen en Schade namen de premie-inkomsten licht toe tot respectievelijk € 37 (34) mln en € 99 (98) mln.
Het onderliggende resultaat daalde in ons land tot € 68 (97) mln als gevolg van een stijging van de voorzieningen voor het langlevensrisico van € 24 mln en investeringen in de ontwikkeling van nieuwe distributiekanalen van € 5 mln.
Wereldwijd zakte de nettowinst in tot € 60 (657) mln; gewijzigde aannames met betrekking tot rendementen hebben geleid tot een extra last van € 168 mln. Financieel directeur Jan Nooitgedagt roemt verder de sterke verkoopresultaten in de VS en de verbeterde kapitaalspositie.

Reageer op dit artikel