nieuws

London neemt grote delen Unigarant-volmachten over

Archief

Diverse volmachtbedrijven hevelen hun Unigarant-polissen over naar London. De volmachtbedrijven Nedasco en Melching hebben echter andere risicodragers gevonden.

 

Unigarant kondigde kort na de zomer aan zich in het volmachtkanaal te gaan beperken tot kantoren die zich specifiek richten op de niches reis en recreatie én een positief rendement laten zien. Alle overige volmachten worden per 1 januari 2012 beëindigd. Daarop zijn volmachtbedrijven gaan zoeken naar risicodragers die de portefeuilles, gezamenlijk naar schatting _ 50 mln tot _ 60 mln groot, willen overnemen. London, al jarenlang als voornaamste herverzekeraar nauw betrokken bij de Unigarant-polissen, spint daar garen bij. Grote portefeuilles verhuizen naar de Allianz-dochter.

 

Zelfde condities

Nedasco (_ 5 2 mln tot _ 3 mln premie) heeft als eerste een alternatief aangekondigd. Het volmachtbedrijf uit de Aegon-stal zegt een oplossing te hebben gevonden met volledig behoud van de voormalige Unigarant-voorwaarden en premies. De risicodrager betreft níet London.

 

Voogd & Voogd, met _ 10 mln premie de grootste volmachtpartner waar Unigarant afscheid van neemt, heeft bij London onderdak gevonden. Dat gaat in grote lijnen tegen dezelfde condities; een zogeheten ‘best-of-clausule’ is van toepassing. London neemt tevens de 40.000 polissen tellende Unigarant-portefeuille van VKG over. Het gaat hier om _ 5,5 mln premie, waarvan tweederde in de branche Benzine valt. De posten worden de komende jaren overgezet naar de voorwaarden en premies van London; in 2012 worden schades nog afgehandeld conform de Unigarant-voorwaarden.

 

Melching Assuradeuren (_ 4 mln tot _ 5 mln premie) heeft voor Unigarant ook een alternatief gevonden. De naam van de risicodragers noemt Jan Willem Melching niet; London is daar niet bij. VCN (_ 0,6 mln jaarpremie) zegt behoud van premies en voorwaarden wél te hebben gerealiseerd bij London.

 

Reageer op dit artikel