nieuws

De Jager: overstappen beleggingspolis binnen 30 dagen

Archief

Minister De Jager gaat er bij het Verbond van Verzekeraars op aandringen dat klanten die hun beleggingspolis willen oversluiten, binnen dertig dagen kunnen overstappen. Die toezegging deed hij donderdagochtend tijdens een algemeen overleg over het compensatiebeleid van verzekeraars met de vaste Kamercommissie voor Financiën.

De Jager: overstappen beleggingspolis binnen 30 dagen

In het zogeheten 'best of class'-overzicht, dat De Jager vorige maand aan de Kamer stuurde, was een maximale overstaptermijn niet opgenomen. Op verzoek van de Kamer is die nu gesteld op een maand, mede naar aanleiding van een brief van Brand New Day, die aangeeft dat diverse verzekeraars niet altijd meewerken met het oversluiten van een beleggingsverzekering.
Daarnaast zal De Jager Aegon en Delta Lloyd aansporen om de kostencompensatie direct in de polis te storen, zoals de andere grote verzekeraars doen. Een vergoeding voor nog te maken kosten, zoals Achmea die geeft, zal niet tot norm worden verheven. "Dat bood Achmea een voordeel in het proces, maar dat geldt niet voor de andere verzekeraars."
Met name de SP en de PVV zijn nog ontevreden met de huidige compensatieregelingen en zouden graag zien dat De Jager de akkoorden tussen verzekeraars en consumentenorganisaties opnieuw onder de loep neemt. Daarvan is echter geen sprake: "Ik ga daar niet tussen zitten", aldus de minister. Onder meer over de compensatieregelingen is een nieuw overleg aangevraagd.

Reageer op dit artikel