nieuws

Cinjee-tussenpersonen hopen op betaling van ruim € 40 mln

Archief

Tot zes pandrechten

De curator betitelt de assurantieondernemers in zijn eerste faillissementsverslag als "bijzondere preferenten" en schaart de particuliere schuldeisers tot de "concurrente crediteuren". Beide categorieën worden echter geconfronteerd met wellicht waardeloze verpandingen. "Op polisniveau bezien zijn mogelijk drie tot zes opvolgende pandrechten te onderscheiden", heeft hij geconstateerd. Ook verzekeraars worden met dit probleem geconfronteerd. Alleen Rabobank Kromme Rijnstreek heeft zich verstrekkender ingedekt tegen de financiering van € 1,4 mln: er is een borgstelling van de zes aandeelhoudende familieleden.
 
Het uitpluizen van alle verpandingen acht Butin Bik niet zinvol. Het zou tot "een explosieve toename van de boedelkosten" leiden. Bovendien twijfelt hij steeds sterker aan de rechtsgeldigheid van de pandrechten. "De mogelijkheid via beheer en afsluiten van verzekeringen toekomstige omzet te realiseren is veeleer te kwalificeren als goodwill dan als zakelijk recht of goed", stelt hij.
 
Driekwart
De curator doet het voorstel om de opbrengst van de verkoop van de portefeuille in een depot te storten, totdat een principe-uitspraak over het pandrechtvraagstuk is gedaan. Hij hoopt zo de portefeuille in z'n geheel te kunnen verkopen. Dat is goed voor het tempo, de verkoopprijs en het minimaliseren van de leegloop, zo redeneert hij. Volgens Butin Bik delen ruim vijftig tussenpersonen die mening. Zij vertegenwoordigen circa driekwart van de totale portefeuille, die in 2010 goed was voor een provisieomzet van ruim € 16 mln.
 
Volgens de curator zijn er meer dan twee geïnteresseerde kopers voor de portefeuille. Daaronder is SAA, dat de portefeuille op verzoek van de curator en in overleg met de AFM nu beheert.
 
Drie tussenpersonen die hebben getracht hun eigen deel van de Cinjee-portefeuille te mogen verkopen, hebben in procedures tegen de curator geen succes geboekt.

Reageer op dit artikel