nieuws

Bemiddelingstak van Univé is witte raaf in top intermediair

Archief

Ziektekosten

In de top 25 vallen verder de groeicijfers op van partijen die actief zijn in ziektekostenverzekeringen. Zo is Aevitae onder meer dankzij 425.000 zorgverzekerden opgerukt naar plaats 9, al spelen hier de overname van AHC Nederland en assuradeurenbedrijf VPZ (met alleen al € 12 mln omzet) een voorname rol. Een andere nieuwkomer is PMA Consultancy, dat een bemiddelingsrol (exclusief voor Menzis) vervult in de zorgpolis van meer dan 300.000 Nederlanders.
 
Univé zelf is uiteraard ook actief in zorgverzekeringen. Zo beschikt Univé Stad en Land, de grootste onderlinge met een bemiddelingsomzet van bijna € 21 mln, over een ziektekostenportefeuille van zo'n 200.000 verzekerden.
 
Banken
Simpel geredeneerd is de groei van de Univé's afkomstig van de gezamenlijke Rabobank, aangezien zij in vier jaar tijd juist € 50 mln provisieomzet hebben ingeleverd. Maar die daling is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de gekelderde omzet uit levensverzekeringen, niet in de laatste plaats door de komst van banksparen. Marktleider Rabobank kampte in 2010 echter ook met een teruggang bij schadeverzekeringen.
 
Het beeld bij de andere banken is niet veel rooskleuriger. Bij ABN Amro blijft de krimp beperkt tot 7% sinds 2006, echter, bij Fortis Bank, Friesland Bank, ING en SNS lopen de percentages uiteen van -25% tot -33%. Procentueel beperkt Rabobank de afname tot -13% in vier jaar.
 
In de eerste helft van 2011 is dit verval versneld. In zes maanden tijd hebben de Rabobank hun assurantie-inkomsten met 16% zien dalen. SNS en Friesland Bank melden eveneens tegenvallers en dubbelcijferige krimp.
 
Makelaars
De kantoren van Unirobe Meeùs Groep zijn sinds 2006 gemiddeld ook 8% kleiner geworden. Ondanks dat enkele overnames het beeld nog flatteren, doet het intermediairbedrijf van Aegon het aanzienlijk beter dan de evenknie van Nationale-Nederlanden. De ING Assurantiekantoren, tegenwoordig Zicht geheten, verliezen in vier jaar € 30 mln omzet, oftewel een derde; acht jaar geleden zat Zicht zelfs nog op € 110 mln omzet.
 
Aon Nederland heeft in de afgelopen vier jaar progressie geboekt, maar de grootste assurantiemakelaar van ons land ontkomt de twee jongste jaren evenmin aan inkomstendalingen. In vergelijking met concurrerende makelaars als Marsh en Willis staat Aon er echter gunstig op. Willis kachelt 13% achteruit, Marsh met meer dan 20%. Het 2010-cijfer van Marsh in een schatting: het concern beperkt zich tot een groepsopgave van € 95 mln, inclusief onderdelen Mercer, Guy Carpenter en Oliver Wyman. De cijfers uit voorgaande jaren zijn afkomstig uit de jaarrekeningen van Marsh Nederland, inclusief zo'n € 6 mln omzet van Marsh Indonesia.
 
In de cijfers van Schouten Zekerheid en Boogaard Assurantiën zijn eveneens noemenswaardige bijdragen (bij beiden circa € 9,5 mln) uit het buitenland verwerkt. Zonder de groei in Duitsland respectievelijk de Nederlandse Antillen zouden Schouten en Boogaard in ons land licht zijn gekrompen. Boogaard is de laatste jaren verder gegroeid dankzij de nodige overnames, waarvan Dorwaal Assurantiegroep de meest omvangrijke was.
 
Opmars
De assurantieprovisies van ING Bank in de laatste twee jaargangen zijn geschat. Een overgang van een grootzakelijke portefeuille naar Mandema & Partners (ook eigendom van ING) verklaart deels de enorme daling bij ING Bank en tevens de sprong omhoog van Mandema.
 
Het cijfer van het financieel adviesbureau van VVAA, de dienstverlener voor artsen, fluctueert nogal. In de jaren 2010 en 2009 zijn de provisies die terug worden betaald aan arbeidsongeschiktheidsverzekerden weer in de omzet opgenomen. Het gaat om € 11 mln tot € 12 mln retourprovisie.
 
De opmars van SAA Nederland komt voor meer dan € 5 mln uit de acquisities van Finles en Maat Adviseurs, terwijl bovendien assuradeurenbedrijf Bruns ten Brink aan de Rotterdamse groep werd toegevoegd. De top 10 lijkt binnen handbereik voor SAA, maar daar zou internetbedrijf Independer wel eens een stokje voor kunnen steken. Los van de groei in ziektekosten heeft Independer met een nieuwe tv-campagne het aantal nieuwe autoverzekeringen op maandbasis verdubbeld tot meer dan 8.000. Vanuit Hilversum mag over 2011 om die reden een omzetcijfer van zeker € 30 mln worden verwacht.
 
Faillissement
De bemiddelingstak van Aegon Bank maakt een opmerkelijk herstel door na jaren van neergang. De door Aegon verkochte uitvaartverzekeraar Axent (voorheen Aegon Nabestaandenzorg) heeft provisierechten afgekocht en daarmee eenmalig miljoenen ingebracht. Qmulus, de verzamelnaam voor Acadium Bastion, Geldshop en het aan Direct Wonen gelieerde Direct Verzekeren, plust eveneens sterk in 2010.
 
De top 25 wordt afgesloten met Meijers, Boogaard en Boval Assurantiën. Meijers is autonoom gegroeid maar tevens dankzij de overname van ARC. Die portefeuille is echter niet vel groter dan de omzet uit het buitenland (€ 1 mln). Boogaard zou zonder de buitenlandse inbreng buiten de top 25 staan en Boval heeft daar een plek in verworven door autonome groei, overname van een deel van de Kroymans-portefeuille en samenwerking met landbouworganisatie LTO.
 
Het Alphense Vandien heeft met € 13,5 mln een toereikende omzet voor de top-25. Omdat een groot (onbekend) deel afkomstig is van subagenten is Vandien niet in de lijst opgenomen.
 
Uit de lijst is Afab weggevallen, na het faillissement van diverse bedrijfsonderdelen. De entree van Cinjee Advies in de top van het intermediair is om die reden eveneens eenmalig: deze zomer eindigde het Sliedrechtse familiebedrijf in een bankroet.
 

Top 25 intermediairbedrijven

 

 

 

2010

2009

2008

2007

2006

 

 

 

 

 

 

 

1

Rabobanken

329,7

353,0

354,0

376,0

379,0

2

Unirobe Meeùs Groep

214,3

216,3

228,2

227,4

232,0

3

Aon Nederland

208,0

213,0

218,0

206,7

200,6

4

Univé (onderlingen)

144,2

137,3

119,5

98,6

94,2

5

ABN Amro Bank

90,6

95,1

98,0

103,0

97,3

6

Zicht

62,6

66,7

77,9

85,9

92,8

7

Marsh Nederland

48,6*

49,9

53,6

59,7

62,3

8

ING Bank Assurantiebedrijf

43,4*

46,2*

62,0

68,1

66,1

9

Aevitae

41,9

25,0

22,5

23,5

20,1

10

Van Lanschot Chabot

27,0

28,1

28,2

28,5

29,5

11

VVAA Adviesbureau

23,0

23,5

12,9

13,2

20,5

12

SAA Nederland

22,8

13,0

12,9

12,5

12,8

13

SNS Bank Assurantiën

22,0

25,0

29,4

35,2

33,2

14

PMA Consultancy

20,5*

17,5*

16,0*

14,5*

10,0*

15

Independer.nl

20,2

16,8

14,9

12,0

9,5*

16

Schouten Zekerheid

20,1

19,5

18,9

18,9

17,2

17

Mandema & Partners

19,5

23,2

21,8

7,6

8,5

18

Aegon Bank Bemiddeling

18,6

13,0

14,6

17,5

19,6

19

Qmulus

16,7

13,8

14,9

13,3

6,0

20

Cinjee Advies

16,3

6,1

3,3

3,3*

1,3

21

Friesland Bank Assurantiën

15,0

16,0

15,5

17,4

19,4

22

Willis

14,7

15,0

16,1

16,5

16,9

23

Meijers Assurantiën

13,8

12,8

11,6

9,5

8,5

24

Boogaard Assurantiën

13,5

12,3

14,9

12,1

11,4

25

Boval Assurantiën

12,3

9,6

9,0

8,5

6,5

Bedragen in € mln; geschatte cijfers zijn voorzien van een *.

 
 

Reageer op dit artikel