nieuws

Avéro stapt af van provisie bij ziektekosten

Archief

Niet kostendekkend

Avéro zegt de provisie op zorgverzekeringen te gaan "relateren aan daadwerkelijk verrichte activiteiten". De koppeling van de provisie met de premie vervalt om die reden en maakt plaats voor een vast bedrag per verzekering. Dat bedrag zal in 2012 overigens gelijk zijn aan de provisie in 2011, op een indexverhoging van 2% na.
 
Als Avéro de beloning gaat relateren aan de daadwerkelijk verrichte activiteiten, "zal blijken dat de nominale provisie nu te laag is bepaald", zo voorspelt Adfiz. Volgens de brancheorganisatie schiet de huidige provisie op ziektekostenverzekeringen namelijk juist tekort "om de kosten te dekken die het intermediair nu maakt voor klanten". Dat de provisie de afgelopen jaren met de premie is meegestegen heeft volgens Adfiz alleen "dit gat verkleind, maar zeker niet opgeheven".
 
Dat het intermediair toch bemiddelt in dit product, komt volgens Adfiz omdat "adviseurs in zorgverzekeringen vooral een serviceproduct zien, dat alleen binnen een totaalrelatie uit kan".
 
Financiële kwestie
De branchevereniging zegt te weten dat Avéro een verloop van de ziektekostenportefeuille met liefst 20% verwacht. "Eigen financiële problemen zijn eerder de reden om de provisie aan te passen", zo benoemt Adfiz het ware motief voor Avéro's wijziging in het beloningsbeleid.
 
Avéro kan niet om dit punt heen en erkent dat "de premie en dus ook de provisie de afgelopen jaren sterk is gestegen": bij de basisverzekering vanaf 2006 met 23% en bij de aanvullende polissen met 50% tot 100%. "Hier stond geen evenredige stijging in inspanningen of kosten tegenover", vindt de Achmea-dochter. Zij wijst erop dat "diverse grote zorgverzekeraars al jaren en dergelijk systeem hanteren en het niveau van hun vergoedingen in veel gevallen lager ligt dan bij ons".
 
Begin traject
Avéro zegt het nieuwe beloningsbeleid voor zorgverzekeringen te hebben besproken "met een belangrijke groep van onze intermediairs die zich specialiseren in zorgverzekeringen; zij reageerden begripvol".
 
Omzetting van de provisie als percentage van de premie (3% voor basispolissen – 2% bij collectiviteiten – en 9% bij aanvullende polissen) naar een vast bedrag per verzekering ("nominalisering van de provisie") typeert Avéro als het begin van een traject. Avéro stelt daarentegen dat nominalisering van schadeprovisies "niet aan de orde is".

Reageer op dit artikel