nieuws

AFM staat winstgerelateerde volmachtcommissies nog toe

Archief

Omzetbonus 2011

 

mag nog in 2012

 

worden betaald

 

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) zal volmachtcommissies die zijn gebaseerd op verzekeringstechnische resultaten volgend jaar nog toestaan. Bovendien mogen omzetbonussen waarvan de rechten vóór 2012 zijn opgebouwd, na 1 januari nog worden uitgekeerd.

 

Die toezeggingen heeft de toezichthouder gedaan na een pleidooi daartoe door het Verbond van Verzekeraars en volmachtkoepel NVGA. Die vonden het aanstaande verbod per 1 januari 2012 op bonusprovisies bij schadeverzekeringen op enkele punten onduidelijk. Het verbod is opgenomen in de nog in wetgeving om te zetten wijzigingsvoorstellen op het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo).

 

Voorwaarden

Schadeprovisies die verbonden zijn aan omzet of productie zijn in 2012 niet langer toegestaan, evenals commissies die afbreuk doen aan het belang van de klant. Die formulering creëerde onduidelijkheid over het bestaansrecht van de resultaatafhankelijke winstcommissies, die door verzekeraars worden uitgekeerd voor goed portefeuillebeheer door de gevolmachtigde. De AFM staat die winstcommissies in 2012 nog toe, "onder de absolute voorwaarde dat zij het belang van de klant niet ondermijnen en er geen verkapte omzetelementen in zitten", zo schrijft het Verbond aan zijn leden.

 

De AFM waakt verder voor verschuiving van wegvallende bonusregelingen naar dit type winstcommissies ("waterbedeffect") en eist vóór 2013 een alternatief voor de huidige beloningsstructuur binnen het volmachtbedrijf.

 

Bonussen

Het overleg tussen de toezichthouder en de twee branchekoepels heeft verder opgeleverd dat de rechten op bonusprovisies en volumesturende commissies die in 2011 worden opgebouwd, nog in 2012 mogen worden uitgekeerd, ondanks dat ze in strijd zijn met de dan geldende regelgeving. Die regels hebben alleen betrekking op overeenkomsten die na 1 januari 2012 zijn ingegaan.

 

Reageer op dit artikel