nieuws

Rechter: tussenpersoon moet betaling premie zekerstellen

Archief

Hypotheker

 

schoot tekort

 

in zorgplicht

 

De rechtbank Dordrecht heeft geoordeeld dat de vestiging van De Hypotheker in Dordrecht is tekortgeschoten in de zorgplicht door er niet voor te zorgen dat de premie voor een geadviseerde maandlastenverzekering ook daadwerkelijk door een notaris is overgemaakt.

 

De Hypotheker sloot in maart 2007 een hypotheek met Woongarant-lastenverzekering voor de klant. De werkloosheidsdekking zou worden ondergebracht bij Cardif en de aov-dekking bij Bovemij. De volledige koopsom van _ 3.140 is echter per abuis, op aangeven van de adviseur, door de notaris overgemaakt aan Cardif. Daarna heeft de Hypotheker aan Cardif verzocht om het deel van _ 2.600 voor de aov-dekking terug te betalen aan de notaris. Dat is gebeurd, maar verdere instructies omtrent de betaling aan Bovemij bleven uit. Begin 2008 is een beroep van de inmiddels arbeidsongeschikt geraakte vrouw op de dan nog te sluiten lasten-aov afgewezen, omdat het aanvraagformulier inmiddels langer dan een half jaar geleden was ingevuld.

 

Actief opstellen

Volgens de rechter rustte op De Hypotheker de zorgplicht voor het overmaken van de koopsom naar Bovemij. "Zij had zich actief op moeten stellen en kon niet volstaan met het wachten op signalen van de notaris en/of eiseres." Het kantoor kan de verantwoordelijkheid niet neerleggen bij de notaris, stelt de rechter. "De notaris heeft terecht aangevoerd dat hij het geld niet zonder betalingsopdracht kon overmaken."

 

De Hypotheker stelt voorts dat de aandoening narcolepsie, waaraan de vrouw lijdt, tijdens het adviesgesprek wel aan de orde is geweest, maar niet is gemeld op het aanvraagformulier en dat Bovemij om die reden een uitkering zou hebben geweigerd op grond van verzwijging. De rechter vindt dat het kantoor nu moet bewijzen dat de inmiddels arbeidsongeschikt geraakte klant bij Bovemij geen aanspraak had kunnen maken op een uitkering. Daartoe is een volgende rolzitting gepland, die bij het afronden van deze editie van AM nog niet had plaatsgevonden.

 

Reageer op dit artikel