nieuws

Nationale Borg stort zich op WIA-markt

Archief

Crisis

Het bedrijf heeft nog geen hinder ondervonden van de crisis. De cijfers over 2009 en 2010 laten een goed resultaat zien. "Wij hebben geanticipeerd door onze voorwaarden aan te scherpen en de tarieven te verhogen. Wij verlenen veel garanties in de bouw en dat is bij uitstek een sector die getroffen is. Wij worden geraakt als bijvoorbeeld veel bedrijven failliet gaan door de crisis. Aan de andere kant is het ook zo dat de crisis zorgt voor het verstrekken van meer garanties door de onzekere tijden", zegt Kroon.
 
"De markt voor kredietverzekeringen heeft in 2008 een enorme optater gekregen. Dat heeft gevolgen gehad voor ons als herverzekeraar. Maar inmiddels rendeert dat weer goed." Kroon stelt wel dat de klap voor Nationale Borg nog kan komen, zeker als zich nu weer een recessie aandient. "Dit jaar ontwikkelt zich goed, maar ik weet niet of we met hetzelfde resultaat als in 2010 zullen eindigen. Voordat de bouw weer aantrekt, moet er nog veel gebeuren. Ik denk dat we in 2012 de doorgevoerde tariefsverhoging hard nodig hebben om de klappen op te vangen."
 
Marktaandeel
Volgens Kroon is Nationale Borg goed voor 10% tot 15% van wat er in een jaar aan garanties wordt gesteld. Grootste concurrenten zijn de banken, die de rest van de markt in handen hebben. "Het blijft echter wel koffiedik kijken omdat er geen overzicht is van uitstaande garanties marktbreed. Er wordt ongeveer € 8 mld aan garanties per jaar gesteld. De garantie-exposure bij ons voor zowel Nederland als België is € 4 mld. Voor de Nederlandse markt alleen is dat ongeveer € 2,5 mld." Echte concurrenten op het terrein van garantiestellen heeft Nationale Borg niet. "Euler Hermes doet het ook, maar is een veel kleinere speler en onderdeel van een groep die zich vooral toelegt op kredietverzekeringen."
 
WIA
Nationale Borg betreedt met een garantiestelling voor een inkomensproduct komend jaar nieuwe paden, al is het niet de eerste keer. Al in 2001 werd zo'n product in samenwerking met verzekeraars verkocht voor Pemba/stoploss. "Dat hebben we inderdaad een tijdje verkocht, maar verzekeraars waren daar uiteindelijk toch niet in geïnteresseerd", zegt Kroon.
 
Belangrijk criterium bij het uittreden uit de WIA is dat de Belastingdienst eist dat de uitkering voor minimaal tien jaar is gegarandeerd. Daarna neemt het UWV de last over. "Wij als Nationale Borg kunnen aan die eis voldoen. Verzekeraars kunnen dat ook, maar verpakken dat in een verzekeringsproduct. Ons garantieproduct draagt bij aan de inzichtelijkheid van de kosten", meent Kroon. "Wij hebben dus geen verzekeringsproduct, maar in dit geval is de Belastingdienst 'verzekerd' van het feit dat de uitkeringen betaald worden. Daar staan wij garant voor."
 
Stijgende premies
"Grote werkgevers, met een loonsom boven de € 755.000, betalen in het publieke bestel een minimale premie van 0,13% – vorig jaar was dat 0,07% – en een maximale premie van 2,12%. De maximumpremie is afgetopt. De daadwerkelijke premie is afhankelijk van de schadelast. Echter, werkgevers in het publieke bestel betalen minimaal één op één hun WGA-schadelast", zegt Kroon. "Bij particuliere verzekeraars is de gemiddelde premie rond de 0,4% van de verzekerde loonsom. Ook bij de verzekeraars is een opwaartse druk van de premie te zien door onder andere de inkoop van marktaandeel en het feit dat de meeste verzekeraars rekening hebben gehouden met een herkeuring eens in de vijf jaar, waardoor een deel van de WGA'ers niet langer arbeidsongeschikt zou zijn. Alleen het UWV doet geen herkeuring, waardoor de premies bij de verzekeraars omhoog moeten", legt Kroon de marktwerking uit.
 
Fors lager
"Wat wij nu doen, is het aanbieden van een garantiefaciliteit waaronder de garantie wordt afgegeven. Naast een inschatting van de latente arbeidsongeschiktheidsrisico's die per werkgever vallen onder deze garantie, zullen wij ook de kredietwaardigheid van de werkgever toetsen. De Belastingdienst keurt de aanvraag tot uittreding alleen goed, als hij zeker weet dat de werkgever de financiële lasten kan dragen", zegt Kroon. "Hiervoor moet een bankgarantie worden overgelegd, waarbij geen garantiebedrag en looptijd vermeld staan. Banken stellen deze bankgarantie niet. Daarom kiezen de meeste werkgevers ervoor om het risico van eigenrisicodragerschap te verzekeren. Wij zijn echter in staat om deze garantie te bieden tegen een fors lagere premie dan de werkgevers betalen in het publieke bestel, zelfs als ze er rekening mee houden dat ze de uitkeringen zelf moeten gaan doen. De premie is afhankelijk van de te verwachten instroom in de WGA en de kredietwaardigheid van de onderneming", zegt Kroon, die stelt dat werkgevers tonnen kunnen besparen.
 
Financiële prikkel
Bij een verzekerde loonsom van € 145 mln, bedraagt de jaarlijkse schadelast op basis van acht WGA'ers € 150.000, zo rekent Kroon. "Bij het UWV bedraagt de totale premie 0,46%, dat is € 667.000. De premie bij een verzekeraar bedraagt circa 0,35%, wat neerkomt op € 507.500. De provisie die wij in zo'n geval rekenen is minder dan € 100.000", rekent Kroon voor. "Conclusie: de werkgever bespaart € 407.500 ten opzichte van verzekeraars en € 567.000 ten opzichte van het publieke bestel. De werkgever moet dan wel jaarlijks de WGA-schadelast van € 150.000 te betalen bij het zuivere eigen risicodragerschap via Nationale Borg. Maar als hij uittreedt, heeft hij wel direct de financiële prikkel om zijn WGA schadelast te reduceren en toekomstige instroom te beperken. Dat merkt hij namelijk direct in zijn portemonnee", zegt Kroon. "Verder is hij ook vrij om zelf re-integratie en preventie in te kopen en is daarbij niet afhankelijk van wat een verzekeraar in dat kader biedt." Daar komt volgens Kroon ook nog eens bij dat de overheid graag een incentive ziet om het uittreden uit het bestel te stimuleren. "Overigens is er nog steeds geen definitief besluit genomen of WGA/WIA volledig privaat uitgevoerd wordt en per wanneer."
 
De vraag is of er straks alleen nog maar buitengewoon gezonde bedrijven met vitale jonge werknemers en lage risico's uittreden uit het publieke bestel. Kroon stelt dat dit zou kunnen, maar waagt zich niet aan voorspellingen. "Met politieke besluiten en uitspraken houden wij ons in dit geval niet bezig. Overigens is de vraag naar dit product vanuit onze klanten en vanuit 'brokers' gekomen. De eerste reacties van onze klanten en makelaars zijn heel positief. Ik denk niet dat verzekeraars staan te juichen bij dit initiatief", zegt Kroon.
 
Toekomst
Kroon ziet de toekomst zonnig in en is ambitieus. "Wij hebben nu een premie-inkomen van ongeveer € 80 mln. De komende drie jaar willen wij dat met 50% verhogen, zowel voor garantiestelling als kredietverzekeringen en zowel in Nederland als in België. Als wij een stukje markt bij de banken weghalen, is dat voor ons al snel een flinke stijging. Omdat banken meer vermogen moeten gaan aanhouden en daardoor minder risico's kunnen nemen, liggen daar voor ons kansen."
 
Jos Kroon (54) is geboren in Boxtel. Hij studeerde econometrie aan de Erasmus Universiteit. "Ik hield van wiskunde, maar toch minder dan ik dacht." In 1982 gaat hij bij NN aan de slag. Tot 1997 vertoefde hij vooral in het buitenland, waaronder Indonesië. Terug in Nederland komt hij erachter dat aan het roer staan bij een klein bedrijf leuker is dan werken bij een groot bedrijf. Hij kiest voor Nationale Borg, toen al onderdeel van ING. In 2005 neemt hij even afscheid, maar in 2007 wordt hij door de nieuwe eigenaren HAL en Egeria teruggehaald. "Ik zit hier nog wel een tijd. Het is een specifieke niche en een kleine markt en dat maakt het heel leuk."
 

Reageer op dit artikel